På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Pohjoismainen elinkeinopoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiden hallitusten elinkeinopoliittista yhteistyötä johtaa elinkeino-, energia ja aluepoliittinen ministerineuvosto (MR-NER). Käytännön tasolla elinkeinopoliittisesta yhteistyöstä vastaa elinkeinopoliittinen virkamieskomitea (EK-N), jonka ohjauksessa toimii useiden pitkäaikaisten hankkeiden johtoryhmiä kuten KreaNord ja pohjoismainen yrittäjyyshanke.

 

Pohjoismaisen elinkeinopolitiikan ohjenuorana toimii elinkeino- ja innovaatiopoliittinen yhteistyöohjelma (2011 - 2013). Yhteistyöohjelmalla voidaan vahvistaa Pohjolan globaalia asemaa vihreän kasvun ja hyvinvoinnin innovoinnin johtavana alueena.

 

Vihreän kasvun alalla on käynnissä useita hankkeita, jotka koskevat mm. ympäristöystävällistä rakentamista ja energiataloudellisia kuljetusratkaisuja. Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät v. 2011 vihreää kasvua koskevan ohjelman, jonka pääpaino on elinkeino- ja energiapoliittisissa toimenpiteissä.

 

Innovaatiopolitiikan alalla keskitytään hyvinvointi- ja terveyssektorin sekä yhteiskunnallisten palvelujen kehittämiseen muun muassa vaihtamalla parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Tätä varten on perustettu korkean tason pohjoismainen innovaatiofoorumi, joka aluksi keskittyy vihreän kasvun ja hyvinvoinnin välisen yhteyden selvittämiseen.

 

Kansainväliset vertailut viittaavat siihen, että Pohjoismaissa yrittäjyys ei ole samalla tasolla kuin muissa kehittyneissä maissa. Pohjoismaissa on asukkaiden korkeaan osaamistasoon nähden verrattain vähän yrityksiä. Myös kasvuyritysten määrässä olisi parantamisen varaa. Suomi johtaa v. 2011 käynnistettyä pohjoismaista yrittäjyyshanketta, jossa pohditaan keinoja yhteisten ongelmien korjaamiseksi. Yrittäjyyshanketta vauhditti lokakuussa 2011 Finlandia-talossa järjestettävä konferenssi, jonka pääteemoja olivat kasvuyrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus.

 

Pohjoismaisilla yhteistyöhankkeilla pyritään ensisijaisesti tuottamaan tietoa ja käytännön hyötyä Pohjoismaiden omassa piirissä. Niillä on usein yhteyksiä vastaaviin Euroopan unionin ja OECD:n hankkeisiin.  


Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2014 on Islanti. Kasvuvoimaa - elinvoimaa on puheenjohtajakauden ohjelma.

Kasvuvoimaa - elinvoimaa (pdf) (676.3 KB)Sivua viimeksi päivitetty: 12.12.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja

Huuskonen, Mikko