På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 18 hanketta. Olet sivulla 1/2.

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksen kansallinen toimeenpano

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksella luodaan uusi vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti ja perustetaan uusi yhdistetty patenttituomioistuin. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Suomen liittymistä uuteen järjestelmään. Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifiointia valmisteltiin työryhmässä keväällä 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 28.9.2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettujen uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella. Lakiuudistusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistelua varten perustetuissa valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä vuosina 2014 ja 2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Kilpailukykyä parantavat työmarkkinatoimet, HE

Valtioneuvoston tiedonannon tavoitteet edellyttävät muutoksia mm. työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin ja työterveyshuoltolakiin.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi, HE (suppea)

Esitys mahdollistaa sen, että ELY- keskusten ja TE- toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen hoidettavaksi siirretään hallinnollisia tehtäviä ELY- keskuksista (ns. KEHA II-vaihe).


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain muuttamisesta, HE 8/2015 (suppea)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettua lakia (554/2009). Ehdotetulla lailla tarkennetaan kansallisia säännöksiä ohjelmakautta 2014─2020 varten.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta, HE (suppea)

Esitys maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sekä saaristoasiainneuvottelukunnan tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Lisäksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettuun lakiin tehdään tarkennuksia.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, HE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Työryhmän tulee toimeksiantonsa mukaisesti ottaa huomioon Pohjoismainen oikeuskehitys soveltuvin osin.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, HE

Laissa tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista säädettäisiin tilintarkastajan vuosimaksuista, laadunvalvonnan perusmaksusta sekä laadunvarmistuksen valvontamaksusta.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, HE

Hankkeessa valmisteellaan tilintarkastuslain ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain mukaisten tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistämistä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 26.8.2015
Tulosta sivu