På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 16 hanketta. Olet sivulla 1/2.

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksen kansallinen toimeenpano

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksella luodaan uusi vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti ja perustetaan uusi yhdistetty patenttituomioistuin. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Suomen liittymistä uuteen järjestelmään. Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifiointia valmisteltiin työryhmässä keväällä 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 28.9.2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettujen uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Kilpailukykyä parantavat työmarkkinatoimet, HE

Valtioneuvoston tiedonannon tavoitteet edellyttävät muutoksia mm. työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin ja työterveyshuoltolakiin. Hallitusohjelman kärkihanke: Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, HE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Työryhmän tulee toimeksiantonsa mukaisesti ottaa huomioon Pohjoismainen oikeuskehitys soveltuvin osin.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, HE

Laissa tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista säädettäisiin tilintarkastajan vuosimaksuista, laadunvalvonnan perusmaksusta sekä laadunvarmistuksen valvontamaksusta.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, HE

Hankkeessa valmisteellaan tilintarkastuslain ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain mukaisten tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistämistä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ym. HE

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivin ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta edistävän direktiivin täytäntöönpano, kolmikantainen työryhmä


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Paikallisen sopimisen ja henkilöstön asemaa edistävän lainsäädännön valmisteluhanke, HE

Hallitusohjelma kärkihanke 3: Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttaminen, HE

Esityksessä toteutettaisiin muutokset, jotka ovat tarpeellisia palkkaturvaprosessin kehittämiseksi ja palkkaturvan uuden tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Perusvalmistelussa arvioidaan myös muutoksenhakujärjestelmän toimivuutta ja mahdollisuuksia sen yksinkertaistamiseksi.

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 26.8.2015
Tulosta sivu