På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 13 hanketta. Olet sivulla 1/2.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttaminen, HE 317/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2015

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettujen uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella. Lakiuudistusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistelua varten perustetuissa valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä vuosina 2014 ja 2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain muuttamisesta, HE (suppea)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettua lakia (554/2009). Ehdotetulla lailla tarkennetaan kansallisia säännöksiä ohjelmakautta 2014─2020 varten.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki Korean Tasavallan hallituksen ja Suomen Tasav allan hallituksen välisen yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, HE

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Etelä-Korean välillä.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Lue lisää


Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, HE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Työryhmän tulee toimeksiantonsa mukaisesti ottaa huomioon Pohjoismainen oikeuskehitys soveltuvin osin.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, HE

Hankkeessa valmisteellaan tilintarkastuslain ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain mukaisten tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistämistä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta, HE 342/2014 vp

Esityksessä annetaan säännökset ENI CBC- ohjelman hallinnointia varten.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttaminen, HE

Esityksessä toteutettaisiin muutokset, jotka ovat tarpeellisia palkkaturvaprosessin kehittämiseksi ja palkkaturvan uuden tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Perusvalmistelussa arvioidaan myös muutoksenhakujärjestelmän toimivuutta ja mahdollisuuksia sen yksinkertaistamiseksi.

Lue lisää


Sosiaalisia yrityksiä koskeva lainsäädäntöhanke, HE

Arvioidaan sosiaalisista yrityksistä annetun lain muutostarpeet.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 13.2.2015
Tulosta sivu