På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö
,

Kärkihankkeet ja ohjelmat


Pääministeri Juha Sipilän hallitus vie eteenpäin uudistuksia viidellä painopistealueella: työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja normien purkaminen. Hallituksen strategisiin tavoitteisiin liittyy 26 kärkihanketta.


Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vastuita työllisyys ja kilpailukyky-, osaaminen ja koulutus-, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueilla.


Alla olevissa taulukoissa on kuvattu elinkeinoministeri Olli Rehnin ja oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vastuulla olevat kärkihankkeet ja niiden toimenpiteet sekä joitakin osavastuita myös muissa kärkihankkeissa.


Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

 

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 10)

 

 

 

 

Vastuuministeri Rehn

 

1.Team-Finland -verkoston vahvistaminen yhteistyötä tiivistämällä

2.Yritysten rahoitusaseman ja oman pääoman aseman vahvistaminen

3.Cleantech -ratkaisujen vauhdittaminen

4.Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

5.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen

6. Valtion ja kuntien välisten MAL-sopimusten uudistaminen Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduilla

 

1.Severi Keinälä

2.Sakari Immonen

3.MIka Aalto

4. Pekka TimonenMarjukka Aarnio

5. Mari Anttikoski

6. Mari Anttikoski


 


Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 17)

 Vastuuministeri Lindström

1.Työttömyysturvan uudistaminen ja työn vastaanottamista estävien kannustin-loukkujen purkaminen

2.Luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli

3.Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan muuttamalla se syyperusteiseksi ja/tai muuttamalla työhistoriaehtoa

 

1. Päivi Kerminen

2. Päivi Kerminen

3. Päivi Kerminen 

 

Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

 

 

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Lindström

1. Paikallisen sopimisen edistämishankkeet

2. Mahdollistetaan alle vuoden työsuhteissa määräaikaisen sopimuksen solmiminen ilman perusteita

3. Pidennetään koeaikaa

4. Joustavoitetaan takaisinottovelvollisuutta

5. Kehitetään työntekijöiden muutosturvaa kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa

6. Vuosilomalain sairauskarenssisäännöksen muuttaminen ja vuosiloman kertymisen rajaaminen vanhempainvapaan ajalta 6 kuukauteen

7. Toteutetaan työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistukset, joilla pyritään yksinkertaistamaan sääntelyä sekä vähentämään sen noudattamisesta ja valvonnasta aiheutuvia yritysten ja hallinnon kustannuksia

8.Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työvoiman maahanmuuttoa

 

1. Tarja Kröger

2. Tarja Kröger, Steiner, Nico

3. Tarja Kröger, Steiner, Nico

4. Tarja Kröger, Steiner, Nico

5. Tarja Kröger, Outi Viljamaa

6. Tarja Kröger, Seija Jalkanen

7. Tarja Kröger

8. Jarmo Palm, Kristina Stenman,Olli Sorainen

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Lindström

1. TE -toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Uudistus aktivoi työnhakijan omaa roolia työnhaussa, mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytäntöönpanon

2. Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain

3. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään

 

1. Markku Wallin, Tuija Oivo, Jarmo Palm

2. Päivi Kerminen

3. Jarmo Palm

 

Osaaminen ja koulutus

Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

 

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 36)

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Rehn yhteistyössä ministeri Grahn-Laasosen kanssa

1. Edellytetään korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tiivistyvästä yhteistyöstä. Pääomitetaan korkeakouluja.

2. Tuetaan rahoituksella alueellisia ja alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä.

3. Otetaan tutkimustulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen kehittäminen huomioon julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kannusteissa.

4. Puretaan koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta.

 

1. Antti Valle

2. Antti Valle

3. Antti Valle.

4. Antti Valle

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

 

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 41)

 

 

 

 

 

 

 

Vastuuministeri Grahn-Laasonen yhteistyössä ministeri Lindströmin ja ministeri Rehulan kanssa

 

 

1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi.

2. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi -korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

 

1. Tuija Oivo, Teija Felt,

2. Teija Felt

 

 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

 

Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti


(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 58)

 

Vastuuministeri Rehn

 

1. Valmistellaan vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia ja siihen liittyvät toimet, jolla toimeenpannaan hallitusohjelman tavoitteet sekä EU:n asettamat velvoitteet

 

1. Riku Huttunen, Päivi Janka, Petteri Kuuva, Markku Kinnunen

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 59)

 

 

 

Vastuuministeri Tiilikainen ja Rehn

1. Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä 

2. Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja

3. Vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla

 

1.Mika Aalto

2 MIka Aalto

3.Mika Aalto

 

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen


Kärkihanke

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö TEM:ssä


Rakennetaan digitaalisen liiketoimintaympäristön kasvuympäristö

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 74)

 

 

Vastuuministeri Berner

1.  Perustetaan Esineiden internet-ohjelma, joka koordinoi eri ministeriöiden toimet

.   

1. Tapio Virkkunen

Sujuvoitetaan säädöksiä

 

 

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 79)

 

 


 

 

 

 

Vastuuministeri Berner

 

1. Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Toimenpide 1 tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla

2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit
ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

3. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan, esimerkiksi  ennakkoneuvottelumenettelyllä.

4.Perustetaan lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu. 

1.-3. Susanna Siitonen

 4. VNK
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

 


(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 81)

 

 

Vastuuministeri Vehviläinen

 

1. Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

 

Antti Joensuu

Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

 

(Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi sivu 83)

 

 

Vastuuministeri Vehviläinen

 

1. Strategialähtöisillä tavoitteilla parempaan julkisen hallinnon johtamiseen

 

Heidi Nummela


Sivua viimeksi päivitetty: 4.2.2016
Tulosta sivu
HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEET logo fi lila rgb

Lisätietoa kärkihankkeista

Hallitusohjelman toteutus