På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Innovatiiviset ympäristöt

Innovaatiot ovat monen toimijan yhteistyön tulosta, jonka edellytykset syntyvät hedelmällisessä innovaatioympäristössä. Monimutkaistuvassa ja entistä rajattomammassa maailmassa kilpailukykyisten innovaatioiden tuottaminen vaatii moniulotteisia verkostoja, joissa erilaiset tiedot, taidot, kyvyt, tarpeet ja intressit voivat kohdata toisensa. Suotuisa innovaatioympäristö tarjoaa mahdollisuudet kohtaamisille ja innovaatioverkostojen kehitykselle. Tästä syystä monet innovaatiopolitiikan toimenpiteet kohdistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen.

 

Yleisimmillään innovaatioympäristö tarkoittaa innovaatiojärjestelmän puitteita ja perusteita kuten

·       toimivia työmarkkinoita

·       kattavaa ja tehokasta tutkimus- ja koulutusjärjestelmää

·       aineettomien oikeuksien hyödyntämiseen kannustavaa lainsäädäntöä

·       yritystoiminnalle suotuisaa lainsäädäntöä

·       yhteiskunnan luotettavia perusinstituutioita.


Ministeriö seuraa ja kehittää näitä kaikkia.

 

Innovaatioympäristöllä on innovaatiojärjestelmän perusrakenteiden ja pelisääntöjen ohella monta muuta ulottuvuutta, joista tärkeä on sijainti. Innovoiva yritys on monin tavoin sidoksissa kansainväliseen, kansalliseen ja paikalliseen ympäristöönsä. Innovaatioverkostojen synty vaatii usein toimijoiden läheisyyttä, sillä luottamus syntyy välittömästä ja tiiviistä vuorovaikutuksesta.

 

Paikalliset osaamiskeskittymät auttavat uutta etsiviä yrityksiä ja tutkimusyhteisöjä löytämään toisensa ja synnyttämään innovaatioyhteisöjä. Monipuoliset ympäristöt edistävät epätodennäköisiä kohtaamisia, joista syntyvät odottamattomimmat ja mullistavimmat innovaatiot. Parhaimmillaan toimivista innovaatioympäristöistä voi kehittyä aidosti innovatiivisia ympäristöjä, jotka kykenevät jatkuvasti uudistumaan. Tähän innovaatioympäristöjen kehittämisellä pyritään. Dynaamiset, innovatiiviset ympäristöt houkuttelevat parhaiten kansainvälisiä toimijoita suomalaisiin innovaatioyhteisöihin.

 

Rajattomassa maailmassa paikalliset keskittymät eivät riitä. Innovatiivisessa ympäristössä etsitään ja luodaan yhteyksiä sinne, mistä kulloinkin tarvittavaa tietoa ja taitoa löytyy. Sopivan yhteyden etsiminen on vaativaa. Siksi tarvitaan tukitoimia ja välittäjäorganisaatioita, jotka auttavat innovaatioyhteisöjä ja -verkostoja etsimään maailmanlaajuisesti tarvitsemiaan tietoja ja yhteyksiä.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivua viimeksi päivitetty: 13.4.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Kutinlahti, Pirjo