På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Työsopimus ja työsuhde

telakkaTyölainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojeluperiaate. Tästä syystä työlainsäädännössä on ehdottomia säännöksiä, joista ei voi sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi.


Tärkeimpiä yksittäisen työntekijän työsuhteessa sovellettavia lakeja ovat työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, opintovapaalaki ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki. Työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Sitä sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työsuhteessa tehtävään työhön työn laadusta riippumatta.


Työsopimuslain ja muun työlainsäädännön soveltaminen edellyttää, että henkilö työskentelee työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena eli työsuhteessa, eikä esimerkiksi yrittäjänä. Nuoriin työntekijöihin sovelletaan lisäksi nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Merimiesten työsuhteista on säädetty merityölainsäädännössä.

(Suomeen) lähetettyjen työntekijöiden ja kotitaloustyöntekijöiden työsuhteista sekä asevelvollisen työsuhdeturvasta on säädetty erikseen.

 

Aiheeseen liittyviä työsuojeluhallinnon lomakemalleja (tyosuojelu.fi):

Työsopimus, selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, palkkalaskelma, ilmoitus työsuhteen päättämisestä, työtodistus

 

Aiheeseen liittyviä TEM:n esitteitä ja julkaisuja:

Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän loppuraportti, 2015

Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys, 2013 Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet, esite, 2013Työsopimuslaki, esite, 2015Vuokratyöopas, 2013

Vuokratyövoiman käytön syitä yrityksissä, joissa on käyty yt-neuvotteluja, tutkimus, 2011


Sivua viimeksi päivitetty: 10.8.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltamiskysymykset ja työlainsäädännön valvonta:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Lainvalmistelu, työsopimuslaki:

Siitonen, Susanna


Vuokratyö, määräaikatyö:

Hjelt, Jan