Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Hurdant arbete får unga utföra?

 

näppäimet 135x135Det finns specialbestämmelser om unga arbetstagare, när det gäller arbeten som har ansetts vara så farliga och skadliga att det finns begränsningar för att låta unga utföra sådana arbeten. Dessutom har en del arbeten helt förbjudits för unga arbetstagare. Det har föreskrivits en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare. Arbeten för unga kan enligt säkerheten i arbetet indelas enligt följande:


Arbeten som är förbjudna för unga och arbeten som är farliga för unga

 • De som inte fyllt 16 år får inte alls anlitas i farliga arbeten och de som fyllt 16 år får anlitas endast om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att trygga säkerheten i arbetet (social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare 188/2012).
 • I statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) föreskrivs om de förutsättningar under vilka arbetstagare som inte fyllt 18 år får utföra sådana särskilt skadliga eller farliga arbeten som avses i lagen om unga arbetstagare.

Förhandsanmälan och dispens

 • Innan ett farligt arbete inleds ska arbetsgivaren eller, om det är fråga om ett arbete i anslutning till utbildning, utbildningsanordnaren i samarbete med arbetsgivaren anmäla detta till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten.
 • Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att på de villkor som den bestämmer utfärda tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning när det gäller en ung arbetstagare som fyllt 16 år, om det är nödvändigt med tanke på den unga arbetstagarens utveckling i ett yrke, förutsatt att den unga arbetstagaren arbetar under en erfaren och yrkeskunnig persons tillsyn och att syftet med förordningen har säkerställts i tillräcklig mån på annat sätt.

Lätta arbeten lämpliga för unga

En ung person som är under 15 år får utföra sådant lätt arbete som inte skadar hans eller hennes hälsa, utveckling eller skolgång (social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare (189/2012)). Enligt beslutet är sådana arbeten:

 • Försäljning av förfriskningar, biljetter och liknande produkter vid tävlingar, på utställningar eller vid motsvarande tillställningar.
 • Springbudsarbete samt utdelning av tidningar och reklamer.
 • Uppträdanden och annat arbete vid konstnärliga, kulturella och liknande evenemang.
 • Skrivning, redigering, information och annat mediearbete.

 • Biträdande arbeten som utförs i handelsrörelser såsom utställning av varor och märkning av priser, sortering och förpackning av varor samt försäljningsarbete, dock inte arbete på kassor i självbetjäningsbutiker.
 • Biträdande byråarbeten.
 • Plantering, plockning och hjälparbeten i trädgårds- och jordbruksarbete samt utfodring av ofarliga husdjur
 • Biträdande arbeten som utförs i inkvarterings- och förplägningsrörelser såsom arbeten i anslutning till dukning samt portionerings- och försäljningsarbeten
 • Mindre biträdande arbeten inom industrin vid vilka eller i närheten av vilka man inte hanterar ämnen eller medel som kan orsaka risk eller men för hälsan
 • Mottagning, sortering, hantering och utsändning av varor samt märknings- och redovisningsarbete i lagerarbete och motsvarande
 • I renhållnings- och städningsarbete städning av lokaler, t.ex. byråer, så att man i arbetet inte får hantera ämnen eller medel som kan orsaka risk eller men för hälsan
 • Andra lätta arbeten som med beaktande av arbetsmiljön, arbetets krav, av arbetet orsakat ansvar samt den fysiska och psykiska belastningen motsvarar ovan nämnda arbeten.

Senast uppdaterad: 03.06.2014
Printa