Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Unga arbetstagare

raksatyo nettiArbetstagare som inte fyllt 18 år får inte utföra exakt samma arbeten och inte på samma villkor som vuxna. Lagen om unga arbetstagare tillämpas på arbete som utförs av personer i arbets- eller tjänsteförhållande och som inte fyllt 18 år. Lagens stadganden om arbetets säkerhet och hälsa i arbetet tillämpas förutom på anställningsförhållanden bl.a. på arbetspraktik eller på övningsarbeten i skolan som utförs av skolelever som inte fyllt 18 år.

 

Lagens avsikt är att beskydda unga för alltför stor arbetsrelaterad belastning som skadar individens utveckling. Unga tillåts utföra endast sådana arbeten som inte är skadliga med tanke på deras fysiska eller psykiska utveckling. Arbetet får ej heller kräva större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med tanke på de ungas ålder och krafter.


I lagen ingår stadganden

  • om förutsättningarna för att anställa unga
  • om den reguljära arbetstiden för unga arbetstagare
  • om den maximala arbetstiden
  • om arbetstidens förläggning
  • om vilotider för ungdomarna samt om arbetets säkerhet
  • om arbetsgivarens skyldighet att undervisa och handleda en ung arbetstagare
  • om speciella skyldigheter som gäller särskilda skyddsåtgärder och
  • anordnande av hälsoundersökningar.

Arbetsuppgifterna kan indelas i förbjudna, farliga arbeten och i arbeten, om vilka ej särskilt stadgats, samt i lätta arbetsuppgifter som lämpar sig för unga. Unga arbetstagare berörs också av statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare och social- och hälsovårdministeriets förordningar om en förteckning över exempel på arbeten som är skadliga för unga arbetstagare och om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare.

 

På arbetsförhållanden för unga skall även allmänna arbetsrättsliga lagar tillämpas, förutsatt att man inte i ovannämnda speciallag eller -förordning uttryckligen frångått de allmänna stadgandena. På unga som arbetar på finskt fartyg tillämpas sjömanslagens och sjöarbetstidslagens stadganden angående unga arbetstagare.


Ytterligare upplysningar, se vänstra menyn och:

As-förvaltningen: Om ung arbetstagareAs-förvaltningen: Om tillstånd och anmälningSenast uppdaterad: 18.11.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av lagstiftning:Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)


Lagberedning:

Teräväinen, Sami

+358 29 50 60088


Samtalspriser