Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Turismens betydelse för den finländska samhällsekonomin

Angry Birds ParkÅr 2014 konsumerades i Finland sammanlagt 14,2 miljarder euro inom turismen. I beloppet ingår de finländska och de utländska turisternas konsumtionsutgifter i Finland. De utländska turisternas andel av den totala konsumtionen inom turismen var ca 28 procent, dvs. 4,03 miljard euro.

 

Turismens andel av bruttonationalprodukten

Det mervärde eller förädlingsvärde som turismen ger upphov till uppgick år 2014 till 4,4 miljarder euro, vilket är 2,5 procent av Finlands bruttonationalprodukt. Jämfört med mervärdet från övriga branscher, var mervärdet från turismen 1,5 gånger större än från livsmedelsindustrin, större än från jordbruket och fler större som från spelindustrin. 

 

Turismens sysselsättningseffekt

Enligt turismräkenskaperna arbetade ca 139 200 personer inom turismen år 2014.
Senast uppdaterad: 15.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Nina Vesterinen
nina.vesterinen(at)tem.fi