Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Turismens betydelse för den finländska samhällsekonomin

Angry Birds ParkÅr 2013 konsumerades i Finland sammanlagt 13,3 miljarder euro inom turismen. I beloppet ingår de finländska och de utländska turisternas konsumtionsutgifter i Finland. De utländska turisternas andel av den totala konsumtionen inom turismen var ca 32 procent, dvs. 4,3 miljard euro.

 

Turismens andel av bruttonationalprodukten

Det mervärde eller förädlingsvärde som turismen ger upphov till uppgick år 2013 till 4,44 miljarder euro, vilket är 2,7 procent av Finlands bruttonationalprodukt. Jämfört med mervärdet från övriga branscher, var mervärdet från turismen större än från livsmedelsindustrin, mer än dubbelt så stort som från jordbruket och fler större som från spelindustrin.

 

Turismens sysselsättningseffekt

Enligt satelliträkenskaperna för turismen arbetade ca 140 000 personer inom turismen år 2013. I siffran ingår alla hel- eller deltids- och åretruntarbetsplatser inom hotell- och restaurangbranscherna samt vid resebyråer och motsvarande. Från andra branscher ingår arbetsplatserna inom verksamhet som speciellt betjänar turismen. 


Finnish Tourism in numbers (pdf) (210.6 KB)


Senast uppdaterad: 16.01.2015
Printa

Ytterligare upplysningar

Nina Vesterinen
nina.vesterinen(at)tem.fi