Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Turismens betydelse för den finländska samhällsekonomin

Angry Birds ParkÅr 2012 konsumerades i Finland sammanlagt 13,3 miljarder euro inom turismen. I beloppet ingår de finländska och de utländska turisternas konsumtionsutgifter i Finland. De utländska turisternas andel av den totala konsumtionen inom turismen var 32 procent, dvs. 4,2 miljard euro.

 

Turismens andel av bruttonationalprodukten

Det mervärde eller förädlingsvärde som turismen ger upphov till uppgick år 2012 till 4,43 miljarder euro, vilket är 2,7 procent av Finlands bruttonationalprodukt. Jämfört med mervärdet från övriga branscher, var mervärdet från turismen större än från livsmedelsindustrin, mer än dubbelt så stort som från jordbruket och fler större som från spelindustrin.

 

Turismens sysselsättningseffekt

 Enligt satelliträkenskaperna för turismen var den kalkylmässiga totala sysselsättningen inom turistbranschen 63 944 personer. I siffran ingår alla hel- eller deltids- och åretruntarbetsplatser inom hotell- och restaurangbranscherna samt vid resebyråer och motsvarande. Från andra branscher ingår arbetsplatserna inom verksamhet som speciellt betjänar turismen.


Senast uppdaterad: 21.02.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Pihla Väänänen
pihla.vaananen(at)tem.fi