På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Tilaajavastuulain ym. muutokset rakennusalalla, HE 18/2012

Teema: Työ

Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2014

Muokkauspäivämäärä: 1.4.2016

Vastuuyksikkö: Työelämä- ja markkinaosasto, työelämän sääntelyryhmä, hallitussihteeri Jan Hjelt

Rakennusalan harmaata taloutta pyritään torjumaan lisäämällä tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevaan lakiin rakennusalaa koskevat erityissäännökset.


Tausta

Hallituksen esityksen taustalla on pyrkimys torjua harmaata taloutta rakennusalalla lisäämällä tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevaan lakiin rakennusalaa koskevat erityissäännökset. Tavoitteena on tarjota tilaajille paremmat mahdollisuudet varmistaa sopimuskumppaneidensa luotettavuus.

Tavoitteet ja keskeinen sisältö

Sellaisen tilaajan, jonka tarkoituksena on tehdä rakennusalan työtä koskeva aliurakkasopimus tai sopimus vuokratyöntekijän käytöstä, selvitysvelvollisuus ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös tapaturmavakuutuksen ottamista koskeva todistus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että rakennusalalla olisi selvitettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset näissäkin tilanteissa, joissa sopimuskumppanin toiminta on vakiintunut tai tilaajan ja sopijapuolen välinen sopimussuhde on vakiintunut.


Tilaajavastuulain noudattamisen tehostamiseksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rakennusalaa koskeva korotettu laiminlyöntimaksu, joka voitaisiin määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei tule noudattamaan lakia. Ehdotetun korotettu laiminlyöntimaksu olisi vähintään 16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa.


Tilaajavastuulain muuttamista valmisteleva työryhmä

Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset –työryhmän mietintö

Työryhmä esittää tiukempaa sääntelyä rakennusalalle, tiedote


Aikataulu

Hallituksen esitys (HE18/2012 vp) annettu 22.3.2012. Lakimuutokset (469-470/2012) vahvistettu 10.8.2012, voimaantulo 1.9.2012.

HE 18/2012

TEM:n tiedote, kesä 2012

< Palaa hakuun


Sivua viimeksi päivitetty: 1.4.2016
Tulosta sivu