På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi-palveluiden kehittäminen

Yritys-Suomi-palveluiden tarkoituksena on tarjota julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisinä kokonaisuuksina. Näin pyritään kehittämään suomalaista yrityspalvelujärjestelmää, joka tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan on monimutkainen ja sirpaleinen.

Tavoitteena on, että yritykset ja yrityksen perustajat saavat julkisia yrityspalveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Julkisista yrityspalveluista tiedotetaan yhteisen Yritys-Suomi-brändin alla. Asiakaslähtöisyyden lisäksi tärkeänä tavoitteena on lisätä myös yrityspalvelujärjestelmän tuottavuutta.


Yritys-Suomi toimii kolmen palvelukanavan kautta:

  1. kasvokkain tarjottava palvelu, jonka tuottavat verkostoon kuuluvat valtakunnalliset ja seudulliset organisaatiot

  2. Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu

    Yritys-Suomi-verkkopalvelusta (Yrityssuomi.fi) käyttäjä saa ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta sekä yrityspalveluista ja työkaluista. Yrityssuomi.fi:stä löytyvät myös keskeiset lomakkeet, joita tarvitaan yrityksen perustamisessa ja yrityksenä toimimisessa. Palvelussa on lisäksi yrittäjän sähköinen työpöytä Oma Yritys-Suomi (oma.yrityssuomi.fi), joka tarjoaa profiilin mukaan muokkautuvaa tietoa ja työkaluja yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien avuksi.
  1. Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

    Yritys-Suomi -puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen palvelukanava yrityksille ja yrittäjäksi aikoville. Puhelinpalvelu on avoinna joka ma-to klo 9.00–17.00 ja pe klo 9.00–16.15. Suomenkielistä palvelua saa numerosta 0295 020 500, ruotsinkielistä numerosta 0295 020 501. Englanninkielistä palvelua saa täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Yritys-Suomen palveluiden kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö hallinnonalan organisaatioineen ja sidosryhmineen. Maanlaajuisen Yritys-Suomi-verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Finpro, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä Verohallinto. Lisäksi verkostossa ovat mukana seudulliset yrityspalvelut ympäri Suomen.


Yrityspalveluiden kehittämisen tavoite koota julkiset yrityspalvelut yhteen on edellyttänyt myös yrityspalveluita tarjoavien virastojen ja laitosten yhteisten toimintamallien kehittämisen. TEM:n hallinnonalan yrityspalvelutoimijat ovat ottaneet käyttöönsä mm. yhteisen asiakassegmentoinnin ja palvelumallit. Yhteisten toimintamallien kehittämistyötä on rahoitettu Euroopan Sosiaalirahastosta.


Sivua viimeksi päivitetty: 4.1.2016
Tulosta sivu
Yritys-Suomi logo

 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies

Lappi, Jaana