På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittäminen

Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen. Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittämisen tavoitteena on koota julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi.


Tavoitteena on, että yritykset ja yrityksen perustajat saavat julkisia yrityspalveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Julkisista yrityspalveluista tiedottamiseksi otetaan käyttöön Yritys-Suomi-brändi, joka kokoaa yhteen hajanaiset suomalaiset yrityspalvelut yhteen, yhden brändin taakse. Asiakaslähtöisyyden parantamisen lisäksi tärkeänä tavoitteena on lisätä myös yrityspalvelujärjestelmän tuottavuutta.

 

Yritys-Suomi toimii kolmen palvelukanavan kautta:

  1. ydintoimijoiden ja tulevaisuudessa myös eri seudullisten toimijoiden tuottama, kasvokkain tarjottava palvelu,
  2. verkon kautta tarjottava Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu
  3. puhelimitse tarjottava Yritys-Suomi-puhelinpalvelu. Yritys-Suomi-puhelinpalvelu on suunnattu alkuvaiheessa vain aloittaville yrityksille, mutta palvelu laajenee myöhemmin kattamaan myös jo toimivat yritykset.

 

Yritys-Suomen palveluiden kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö hallinnonalan organisaatioineen ja sidosryhmineen. Maanlaajuisen Yritys-Suomi -verkoston muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä Verohallinto.


Lisäksi verkostossa on mukana noin 50 Seudullista yrityspalvelua, joissa on yhteistyösopimuksiin perustuen mukana mm. ELY-keskusten lisäksi TE-toimistot, kuntien omistamat seudulliset kehittämisyhteisöt, uusyrityskeskukset, ProAgria maaseutukeskukset, verohallinnon alueelliset toimipisteet, teknologiakeskukset ja yrityshautomot.


Seudullisissa yrityspalveluissa voivat toimia lisäksi mm. Finnvera, Tekes, Keksintösäätiö, Finpro, yrityspalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, oppilaitokset, maistraatit, Leader-toimintaryhmät ja erilaiset yrityspalveluhankkeet. Lisäksi keskeinen yhteistyökumppani on AHTI (Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö), joka vastaa Yrityssuomi.fi:n ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä TEM-konsernin kanssa.

 

Palvelu-uudistustyö on osoittanut kuinka tärkeää on jatkossakin koordinoida yrityspalveluita. Erityisesti verkkopalveluiden yhteisestä kehittämisestä saadaan merkittäviä tuottavuushyötyjä, kun tukeudutaan yhteisiin ratkaisuihin sekä varmistetaan järjestelmien yhteentoimivuus. Yhteinen kehittäminen on välttämätöntä niissä asiointiprosesseissa (esim. yrityksen perustaminen), joissa asioinnin prosessi koskettaa useampia hallinnonaloja. Myös julkisen hallinnon yrityksille aiheuttaman hallinnollisen taakan vähentämisessä on sähköisten palveluiden tarjoaminen nähty tärkeäksi keinoksi.

TEM:n hallinnonalalla Yritys-Suomi-palveluiden kehittämisen tahtotila on kuvattu TEM-yritysasiakkuusstrategiassa (1.6.2009). Yritysasiakkuusstrategia määrittää TEM-konsernin yhteistä toimintamallia asiakkuuksien hoitamiseksi. Toimintamallin lähtökohtana on hallinnonalan toimijoiden yhdessä sopimat yritysasiakassegmentit. Tavoitteena on mahdollistaa palveluiden yhteinen kehittäminen jatkuvammalla pohjalla. Asiakkuusstrategiatyön tuloksena syntyi TEM-konsernin yritysasiakkuuksien kehittämisohjelma.


Sivua viimeksi päivitetty: 29.5.2013
Tulosta sivu
Yritys-Suomi logo

 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies

Jaana Lappi


Muualla verkossa

Yritys-Suomi