På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yksityisyyden suoja työelämässä ja lasten kanssa työskentely

Työelämän tietosuoja

Työnantaja kerää työntekijöiden henkilötietoja omiin tarpeisiinsa. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan ja työntekijän mahdollisimman suuri oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä, sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella.


Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (ns. työelämän tietosuojalaki) säädetään mm. henkilötietojen käsittelystä, huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvonnasta työpaikalla sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien käsittelystä.


Myös henkilötietolaissa ja tietoyhteiskuntakaaressa on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan työelämässä tämän erityislain ohella. Työelämän tietosuojalakia valvovat työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Työelämän tietosuoja, esiteteksti, 2008Työelämän yksityisyyden suoja, tutkimus, 2008Huumausainetestaus työelämässä, STM:n työryhmämietintö, 2006

 

Työ lasten kanssa

opettaja

Lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön pyritään vähentämään lailla lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Rikostaustan selvittämismenettelyä sovelletaan palkattaessa henkilöä työhön, joka on luonteeltaan sellaista, että se mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa. Yksityinen henkilö saa  rikosrekisteristä itseään koskevan rikosrekisteriotteen otteen antamisesta aiheutuviin kustannuksiin perustuvaa maksua vastaan, kun hänet on tarkoitus valita työskentelemään lasten kanssa.

 

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen, esite, 2013

Tutkimus lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämismenettelyä koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista, 2013Sivua viimeksi päivitetty: 18.4.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Työelämän tietosuojalain soveltaminen ja osin valvonta:

Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Lainvalmistelu
Työelämän tietosuoja:
Siitonen, Susanna 


Rikostaustan selvittäminen:

Teräväinen, Sami


Ajankohtaista