På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

eurot-ja-nuija 280x145

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja tai työnantajien yhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa tulee noudattaa. Työehtosopimuksilla on kaksi tärkeää tehtävää. Työehtosopimus turvaa työntekijöiden työehtojen vähimmäistason. Toisaalta työehtosopimukseen liittyy työrauhavelvollisuus.


Jos työsopimus on joiltakin osiltaan ristiriidassa alan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön. Noudatettaviksi tulevat niiden sijaan työehtosopimuksen vastaavat määräykset.

 

Työriitojen sovittelu

Työelämään liittyvien eturiitojen käsittelyyn on luotu työriitojen sovittelujärjestelmä, joka perustuu työriitojen sovittelusta annettuun lakiin. Valtio on asettanut sovittelujärjestelmän työmarkkinajärjestöjen käyttöön, jotta riidassa saavutettaisiin neuvotteluratkaisu.


Työriitasovitteluissa neuvottelukumppaneita avustavat valtakunnansovittelija ja sovittelijat. Työmarkkinakeskusjärjestöt voivat käyttää valtakunnansovittelijaa apunaan myös työehtosopimusneuvotteluissa.


Työehtosopimusten sisällöstä tai rikkomisesta syntyneet oikeusriidat voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat kysymykset työehto- ja virkaehtosopimusten pätevyydestä, voimassaolosta, sisällöstä, laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta. Työtuomioistuin ratkaisee myös laittoman työtaistelun hyvityssakon suuruuden. Työtuomioistuimen päätös on lopullinen.

 

Työsuhdetta koskevat oikeudelliset riidat, jotka eivät liity työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovaan työehtosopimukseen, käsitellään yleisissä tuomioistuimissa.


Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet, esite, 2015

Selvitys työ- ja virkaehtosopimusten sitovuuspiirin rajoittamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista, 2013

Kollektiivisopimukset työehtojen turvaajana, tutkimus, 2013

Työehtosopimusten kattavuus vuonna 2014, tutkimus, 2016

Paikallisen sopimisen laajuus ja ominaispiirteet eräissä Euroopan maissa, 2016


Aiheeseen liittyviä TEM:n julkaisuja:


Työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2008, tutkimus, 2011

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2013, tutkimus, 2015

Selvitys eurooppalaisista työrauhajärjestelmistä, 2011


Sivua viimeksi päivitetty: 6.5.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lainvalmistelu:

Kröger, Tarja