Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

 

Propositionen om ny upphandlingslag till riksdagen senast i juni 2016

Arbets- och näringsministeriet håller på och färdigställer en regeringsproposition som gäller en totalreform av upphandlingslagstiftningen genom vilken upphandlingsdirektiven sätts i kraft. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen senast i juni 2016. Målet är att den nya upphandlingslagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt mot slutet av 2016.


Totalreformen av upphandlingslagen – åtgärder och arrangemang under övergångsperioden (pdf) (17.5 KB)


Totalreform av upphandlingslagstiftningen


En totalreform av upphandlingslagstiftningen är aktuell. Ett av målen för totalreformen är att förenkla upphandlingsförfarandena. Genom reformen främjas t.ex. bättre beaktande av sysselsättnings- och hälsoaspekter samt sociala aspekter vid offentlig upphandling.


Ytterligare syften är att öka de små och medelstora företagens deltagande i anbudsförfaranden, att se över de nationella tröskelvärdena samt att skapa en övervakningsmekanism för upphandlingen. Projektet bereds av en styrgrupp och en beredningsgrupp.


Bakom reformen ligger EU:s direktiv om offentlig upphandling som antogs i april  2014. Direktiven innebär en reform av nästan hela den gällande EU-regleringen om upphandling. I regeringens strukturpolitiska program konstateras att totalreformen av upphandlingslagstiftningen i Finland bereds enligt de nya direktiven. Totalreformen stöder också föresatserna i regeringsprogrammet.


Senast uppdaterad: 10.03.2016
Printa