Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Strategin från år 2013

Statsminister Jyrki Katainens regering har tillsatt en ministerarbetsgrupp för energi- och klimatpolitik vars uppgift är att uppdatera den nationella klimat- och energistrategi som antogs år 2008. De viktigaste målen vid uppdateringen av strategin har varit att säkerställa att de nationella mål som uppställts för år 2020 uppnås samt att bereda väg för EU:s energi- och klimatpolitiska mål på längre sikt. I enlighet med regeringsprogrammet har ett program för att minska användningen av mineralolja bifogats strategin.


Nationell energi- och klimatstrategi, statsrådets redogörelse till riksdagen, 20.3.2013 (pdf) (403 KB)


På de finska webbsidorna hittas bakgrundsmaterial för energi- och klimatstrategin (på finska).


I enlighet med regeringsprogrammet är målet på lång sikt ett koldioxidneutralt samhälle som kan uppnås genom att man följer den färdplan mot år 2050 som utarbetas utgående från strategin i syfte att öka energieffektiviteten och effektivisera användningen av förnybara former av energi. Arbetet med färdplanen påbörjas år 2013.


Senast uppdaterad: 22.12.2015
Printa

Ytterligare information

Petteri Kuuva

petteri.kuuva(at)tem.fi