Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Integritetsskydd i arbetslivet och arbete med barn

Arbetslivets integritetsskydd

Arbetsgivaren samlar i sin verksamhet in arbetstagarnas personuppgifter för eget behov. Till skyddet av privatlivet hör å sin sida arbetssökandens och arbetstagarens största möjliga rätt att veta och besluta om behandlingen av och innehållet i sina egna personuppgifter samt rätten att bli värderad utgående från korrekta personuppgifter.


I lagen om integritetsskydd i arbetslivet (den s.k. arbetslivets integritetsskyddslag) finns bestämmelser om bl.a. behandling av personuppgifter, behandling av uppgifter om narkotikabruk, kameraövervakning på arbetsplatsen samt behandling av e-postmeddelanden som hör till arbetsgivaren.


I personuppgiftslagen och i informationssamhällsbalk finns allmänna bestämmelser om dataskydd vilka vid sidan av denna speciallag också är tillämpliga inom arbetslivet. Arbetarskyddsmyndigheterna och dataombudsmannens byrå övervakar lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

 

Integritetsskydd i arbetslivet, broschyrtext, 2008

Undersökning om datasekretessen i arbetslivet, 2008 (referat)

Narkotikatestning i arbetslivet, 2006, SHM (referat)

 

Arbete med barn

opettaja

Med hjälp av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn strävar man efter att minska risken för att barn blir sexuellt utnyttjade, utsatta för våld eller lockas till att använda narkotika.

Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund gäller endast de fall där arbetet är av sådan karaktär att det möjliggör en nära interaktion med barn. En enskild person får ett straffregisterutdrag beträffande sig själv mot en avgift som grundar sig på de faktiska kostnaderna för registerutdraget, om han eller hon ska anställas för att arbeta med barn.


Kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn, broschyr, 2013

Undersökning av hur lagstiftningen om förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn fungerar och om utvecklingsbehoven, 2013 (referat)

Senast uppdaterad: 18.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslivets integritetsskyddslagen, delvis:

Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)


Lagberedning 

Arbetslivets integritetsskydd:

Siitonen, Susanna

+358 29 50 48932


Kontroll av brottslig bakrund:

Teräväinen, Sami

+358 29 50 60088


Samtalspriser


Aktuellt