Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Arbetsavtal och anställningsförhållande

telakkaUtgångspunkten för arbetslagstiftningen är principen om att arbetstagaren ska skyddas. Därför ingår i arbetslagstiftningen ovillkorliga bestämmelser, som man inte kan avvika ifrån med stöd av avtal om detta skadar arbetstagaren.


De viktigaste lagarna som gäller för en enskild arbetstagares anställningsförhållande är arbetstidslagen, semesterlagen, lagen om studieledighet och lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Arbetsavtalslagen är arbetslivets grundlag. Den tillämpas på allt arbete som utförs i ett anställningsförhållande inom både den privata och den offentliga sektorn, oavsett arbetets natur.


Tillämpningen av arbetsavtalslagen och annan arbetslagstiftning kräver att en person arbetar för en arbetsgivare under dennes ledning och övervakning, dvs. i ett anställningsförhållande, och alltså inte exempelvis som företagare. På unga arbetstagare tillämpas dessutom bestämmelserna i lagen om unga arbetstagare. Sjöarbetslagstiftningen innehåller bestämmelser om sjömännens anställningsförhållanden. Om (till Finland) utstationerad arbetstagares och hushållsarbetstagares arbetsförhållande samt om anställningsskydd för värnpliktiga stadgas särskilt.


Slutrapport av arbetsgruppen för att klarlägga förändringstrender i fråga om hur arbetskraften utnyttjas och under vilka former arbetet utförs samt för att utveckla dem, 2015 (referat)

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland, broschyr, 2012Arbetsavtalslagen, broschyr, 2015Guide om hyrt arbete, 2013


Senast uppdaterad: 06.04.2016
Printa

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen:Arbetarskyddsförvaltningen (As-förvaltningen)

Lagberedning


Arbetsavtalslag:

Siitonen, Susanna

+358 29 50 48932


Hyrt arbete, visstidsanställning:

Hjelt, Jan

+358 29 50 48940


Samtalspriser