Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

13.04.2012 09:46

Häkämies: Vindkraften får inte stupa på byråkrati

– Enligt branschens uppskattning stockar sig för närvarande vindkraftsprojekt på grund av administrativa hinder i megawatt räknat redan i lika stor utsträckning som vårt mål för vindkraftens totalvolym för 2020, bedömer näringsminister Jyri Häkämies, när han den 13 april 2012 tar emot minister Lauri Tarastis utredning om att sätta fart på vindkraftsbyggandet.

 

– Jag är dock övertygad om att man snabbt kan förbättra läget med hjälp av Tarastis förslag. Nu måste man snabbt göra verklighet av de goda föresatserna. Det behövs en politisk ambition för vindkraft och samarbetsanda mellan ministerier. Tarastis program kräver ändringar av fem lagar och dessutom behöver olika ministeriers anvisningar och branschens praxis ändras, betonade Häkämies.

 

– Ur näringsministerns perspektiv är det viktigt att snabbt bygga ny vindraft för att fullgöra Finlands förpliktelse att öka andelen förnybar energi, men också därför att vindkraftsbyggandet på 2 500 megawatt enligt målet i sig innebär investeringar på 3,5–4,5 miljarder euro.

 

– Detta innebär indirekt en sysselsättningseffekt på så många som 25 000 årsverken, en uppskattad exportpotential av miljardklass i och med den ökade kunskapsbasen och trovärdigheten i vindkraftsklustret, en cirka 300 miljoner euro mindre importräkning för energi, ökad självförsörjningsgrad för el samt utsläppsfri el motsvarande 1,5–2 kärnkraftsanläggningar, påpekade Häkämies.

 

– Det handlar alltså inte om småsaker i vår energi- och näringspolitik. Å andra sidan borde det inte ens vara särskilt svårt att uppnå Finlands mål i fråga om vindkraft. Till exempel i Sverige har man redan nu byggt nästan den kapacitet som vi eftersträvar och vårt västra grannlands mål för 2020 är fem gånger så stort som vårt, förklarar Häkämies.

 

– Av Tarastis förslag gäller merparten miljöministeriets, kommunikationsministeriets och försvarsministeriets ansvarsområden. Arbets- och näringsministeriet är berett att samordna undanröjandet av hinder för vindkraft genom att tillsätta en för ministerierna gemensam arbetsgrupp dit man även kallar företrädare för de centrala intressegrupperna, konstaterade Häkämies.


– Jag hoppas att vindkraften inte blir någon tvistefråga med oppositionen heller, utan att vi ska se detta som ett gemensamt projekt. Därför blev riksdagens ekonomiutskott och miljöutskott inbjudna till seminariet där utredningen offentliggjordes i morse och vi hoppas att det öppna samarbetet fortsätter, vädjade Häkämies.


Häkämies lovar att arbets- och näringsministeriet under höstsessionen lämnar en översikt om genomförande av Tarastis rapport och läget för vindkraft i Finland till riksdagens ekonomiutskott och miljöutskott.

 

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Kai Mykkänen, tfn 040 592 1499

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 28.01.2013
Printa