Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

26.03.2012 11:10

Juhani Jokinen leder programmet för främjande av sund konkurrens

Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna den 22 mars 2012 att starta ett program för främjande av sund konkurrens. Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av programmet. Konkurrensverkets överdirektör, vicehäradshövding Juhani Jokinen har utnämnts till programdirektör vid ministeriet för tiden 1.5.2012–30.4.2013.

 

Bristande konkurrens inom hemmamarknadssektorerna, exempelvis detaljhandeln och byggandet, höjer produkternas prisnivå, minskar incitamenten för innovation och minskar således produktiviteten och tillväxten.

 

−Programmet för främjande av sund konkurrens svarar mot dessa utmaningar. En fungerande ekonomi förutsätter lojal konkurrens mellan företagen som baserar sig på gemensamma spelregler. Målet är att konsumenten ska kunna välja produkter bland ett bredare sortiment till konkurrenskraftiga priser, berättar arbetsminister Lauri Ihalainen.

 

Juhani Jokinen har arbetat vid Konkurrensverket i mer än 20 år. Han har varit verkets överdirektör sedan 2005.

 

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Raimo Luoma, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 60 63621
överdirektör Juhani Jokinen, Konkurrensverket, tfn 050 395 2800Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 27.05.2016
Printa