Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

23.03.2012 10:37

Strukturfondernas resultat förbättras och administration lättas

Administrationen av EU:s strukturfonder lättas och det regionala beslutsfattandet stärks under den nya programperioden åren 2014–2020. Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling förordade den 23 mars arbets- och näringsministeriets förslag i frågan.

Utgångspunkten är att förbättra resultaten av verksamheten med EU-medfinansiering och minska stödmottagarnas administrativa börda.

 

- Målet är att strömlinjeforma programstrukturen och praxisen, så att vi ska kunna frigöra resurser från administrationen till de faktiska utvecklingsprojekten, poängterade näringsminister Jyri Häkämies, som föredrog ärendet för ministergruppen.

 

Enligt riktlinjerna sker under programperioden 2014–2020 utlysningar, beredning, beslut, verkställighet och styrning som gäller projekten i regionerna vid närings-, trafik- och miljöcentraler och landskapsförbund, som hittills. Beslut fattas vid ministerier endast i undantagsfall. Ministerierna koncentrerar sig på att välja strategiskt sett viktiga teman, till vilka det i riksomfattande mån behöver riktas finansiering via strukturfonder.

 

Under den kommande programperioden stärks ställningen för landskapets samarbetsgrupper när det gäller att välja strukturfondsprojekt. Även det landskapsöverskridande samarbetet ökas för att åstadkomma verkningsfullhet.

 

Enligt arbets- och näringsministeriets förslag utarbetas endast ett programdokument, som utgår från regionernas behov, för programperioden 2014–2020 för EU:s strukturfonder. I dokumentet ingår både Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder.

 

Avsikten är att bereda programdokumentet för ERUF och ESF i regionerna, utifrån innehållsmässiga grundläggande riktlinjer som ministerierna utfärdar. För koordineringen och samordnandet av programmet ansvarar arbets- och näringsministeriet.

 

Under den nuvarande programperioden 2007–2013 finns det fem strukturfondsprogram. Man har goda erfarenheter av strukturen med ett program från tidigare programperioder åren 1995–1999 och 2000–2006.

 

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp utarbetar för närvarande en planeringsanvisning för den nya programperioden. Beredningen av programmet inleds nu på våren i regionerna och arbetet är färdigt om ett år. EU-kommissionen förväntas godkänna programmet tidigast mot slutet av 2013.

 

Den offentliga finansieringen för strukturfondsprogrammet under perioden 2006–2013 uppgår till 3,7 miljarder euro, varav EU-finansieringen utgör 1,7 miljarder. Arbets- och näringsministeriet bedömer att EU-finansieringen kommer att minska något under den kommande strukturfondsperioden åren 2014–2020. Avsikten är att avtala om finansieringen mot slutet av detta år, inom ramen för beslutsfattandet i EU.

 

Ytterligare upplysningar:

Regionutvecklingsdirektör Kaisa-Leena Lintilä, ANM, tfn 010 606 4935

Avdelningschef Heikki Aurasmaa, ANM, tfn 010 606 4960


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 27.05.2016
Printa