Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

20.03.2012 09:00

Ungdoms- och långtidsarbetslösheten vände uppåt

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari 31 700 unga arbetslösa arbetssökande under 25 år, dvs. 800 fler än ett år tidigare. Det fanns 59 100 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år. Detta är 1 100 fler än i februari i fjol.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

 

Den totala arbetslösheten minskade dock fortfarande, eftersom det i slutet av februari fanns sammanlagt 253 800 arbetslösa arbetssökande, vilket är 5 100 färre än ett år tidigare. Det fanns 98 700 arbetslösa arbetssökande över 50 år, dvs. 500 färre än i februari i fjol.

 

Färre personer placerade genom arbetskraftspolitiska åtgärder än tidigare  

 

Antalet personer placerade genom arbetskraftspolitiska åtgärder uppgick i slutet av februari till 111 400, vilket är 500 färre än ett år tidigare. Arbetskraftspolitiska åtgärder är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetspraktik och frivilliga studier.

 

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari månad 62 200 nya lediga jobb, vilket är 2 800 fler än i februari i fjol. Arbets- och näringsbyråerna hade under februari totalt 110 100 lediga jobb, vilket är 8 700 fler än för ett år sedan.

 

Antalet permitteringar ökade i februari

 

I slutet av februari fanns det i hela landet uppskattningsvis 33 000 permitterade, vilket är över 3 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet personligen permitterade minskade ytterligare med 1 800 från februari i fjol. Däremot fanns det i slutet av februari 11 500 gruppermitterade, dvs. 5 000 fler än ett år tidigare.

 

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har också ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 7 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 4 200 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 300 från januari.

 

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,7 procent

 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 32 000 fler sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,0 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 204 000, vilket var 17 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

 

 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

 

Ytterligare upplysningar:
Konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 010 604 8050

 

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt kan läsas på ministeriets webbplats på adressen http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Uppgifterna för den separata uppföljningen av gruppermitteringar finns på adressen http://www.tem.fi/gruppermitteringar

Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets gemensamma offentliggöranden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Lämna feedback om sysselsättningsöversikten före utgången av mars på adressen www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 28.01.2013
Printa