Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2012

21.02.2012 09:02

Ungdomsarbetslösheten på samma nivå som för ett år sedan

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 258 300 arbetslösa arbetssökande, vilket är 7 800 färre än ett år tidigare. I slutet av januari fanns det 33 400 unga arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är bara hundra färre än ett år tidigare.
Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

 

I januari fanns det 57 800 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 900 färre än i januari i fjol. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 99 600, dvs. 400 mindre än ett år tidigare.

 

Fler nya jobb än tidigare

 

Till arbetsförmedlingen anmäldes under januari månad 59 900 nya lediga jobb, vilket är 6 200 fler än i januari i fjol. Arbets- och näringsbyråerna hade under januari totalt 85 500 lediga jobb, vilket är 8 900 fler än för ett år sedan.

 

Antalet personer placerade genom arbetskraftspolitiska åtgärder uppgick i slutet av januari till 108 200, vilket var 1 200 fler än ett år tidigare. Arbetskraftspolitiska åtgärder är till exempel lönesubvention, arbetspraktik och frivilliga studier.

 

Antalet permitteringar vände uppåt

 

I slutet av januari fanns det i hela landet uppskattningsvis 31 000 permitterade, vilket var över tusen fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Från januari i fjol minskade antalet personligen permitterade med 2 200. Däremot fanns det i slutet av januari 11 100 gruppermitterade, dvs. 3 900 fler än ett år tidigare.

 

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har också ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 7 700 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 4 400 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade dock med 1 400 från december.

 

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,8 procent

 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 2 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,9 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 203 000, vilket var 12 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,8 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare.

 

 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

 

Ytterligare upplysningar:
Konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 010 604 8050

 

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt kan läsas på ministeriets webbplats på adressen http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Uppgifterna för den separata uppföljningen av gruppermitteringar finns på adressen http://www.tem.fi/gruppermitteringar

Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets gemensamma offentliggöranden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Lämna feedback om sysselsättningsöversikten före utgången av februari på adressen www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

 


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 29.05.2016
Printa