På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Pilotit seutukaupunkien kehittämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt neljä pilottia erityisesti seutukaupunkien sekä kasvusopimusmenettelyn ulkopuolisten maakuntakeskusten kilpailukyvyn  ja yhteistyön edistämiseksi. Tavoitteena on kannustaa innovatiivisiin avauksiin ja tukea kaupunkien yhteistyötä vahvuuksien ja kasvupotentiaalin hyödyntämisessä sekä edistää kilpailukykyä.


Hallituksen alueiden kehittämistavoitteissa monikeskuksisuus nähdään maan kehittämisessä vahvana kilpailutekijänä. Maakuntakeskukset, teolliset keskukset sekä seutukaupungit ovat keskeisessä roolissa, kun etsitään ratkaisuja elinkeinoelämän uudistumiseen, yhteyksien rakentumiseen sekä peruspalvelujen turvaamiseen erityyppisillä kaupunkiseuduilla. Pilottimenettelyn käynnistäminen perustuu kaupunkipoliittiseen toimenpideohjelmaan.


Pilottien tarkoituksena on luoda kehitettävissä teemoissa kaupunkeja kokoava malli, jossa useita kuntia ja alueita toimii yhdessä. Olennaista piloteissa ovat kokeilevuus, alueiden väliset ja sisäiset kumppanuudet ja linkit yrityksiin.


Piloteissa keskitytään ajankohtaisiin teemoihin

TEM on käynnistänyt neljä pilottia, joiden teemat ja koordinoivat tahot ovat seuraavat:

Lisäksi on käynnistetty seutukaupunkien rakennemuutoksen hoitoon keskittyvä erillinen hanke, jota koordinoi Salon kaupunki (yhteystiedot Tommi Virtanen, etunimi.sukunimi@yrityssalo.fi).


Pilotit perustuvat kaupunkien väliseen yhteistyöhön ja kaikkiaan pilotteihin osallistuu kumppaneina 38 kuntaa eri puolilta Suomea. Pilotit toteutetaan vuosina 2014 ja 2015.


Pilottien toteuttamiseen ei ole osoitettu erillistä rahoitusta, sen sijaan niiden käynnistämiseksi ja koordinointiin työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt siemenrahoitusta.


Sivua viimeksi päivitetty: 19.11.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Alho Olli

Ylitarkastaja Anttonen, Lari