Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Den internationella vuxenundersökningen PIAAC: Finländska vuxnas grundläggande färdigheter hör till de bästa bland OECD-länderna

 

Den internationella vuxenundersökningen (PIAAC 2012) är den mest omfattande undersökningen någonsin om vuxnas grundläggande färdigheter. Undersökningen organiseras av OECD och man förväntar sig betydande information som grund för att utveckla utbildning och arbetsliv. I undersökningen utvärderas vuxna i åldern 16–65 år i 24 länder i fråga om läskunskap, matematiska färdigheter samt förmåga att tillämpa informationsteknik vid problemlösning. Finländska vuxnas genomsnittliga läskunskap och matematiska färdigheter är utmärkta internationellt sett. I fråga om att tillämpa informationsteknik vid problemlösning hör Finland också till de bästa i den internationella jämförelsen.


Det finns även många med svaga färdigheter. Det goda genomsnittet bland finländare beror särskilt på de goda färdigheterna hos personer i åldern 20-39. Äldre åldersgrupper hör till den genomsnittliga nivån i OECD.


Den genomsnittliga läskunskapen hos finländska vuxna är internationellt sett utmärkt. Genomsnittet i läskunskap är 288 poäng, vilket är klart bättre än OECD-länderna genomsnitt (273). Endast Japan toppar Finlands resultat. Två tredjedelar av Finlands vuxna befolkning besitter goda eller utmärkta läsfärdigheter. Å andra sidan har 11 procent av vår vuxna befolkning i åldern 16-65 stora brister i läskunskapen.


Finländares genomsnittliga matematiska färdigheter hör till de bästa i jämförelsen. Genomsnittet (282 poäng) är klart över OECD:s genomsnitt (269 poäng). I matematiska färdigheter är det endast Japan som går förbi Finland med sina 288 poäng. I fråga om matematiska färdigheter är skillnaderna inom den finländska befolkningen på medelnivå internationellt sett. Över hälften av den vuxna befolkningen i Finland (57 %) har goda eller utmärkta färdigheter i matematik. Å andra sidan har 13 procent av vår vuxna befolkning i åldern 16-65 stora svårigheter med sina grundläggande matematiska färdigheter.


41 procent av finländarna har goda eller utmärkta färdigheter i fråga om att tillämpa informationsteknik vid problemlösning. Det är klart över OECD:s genomsnitt (34 %). Endast Sverige klarade sig bättre i problemlösning.


En del av personerna som deltog i undersökningen ville inte eller kunde inte använda en dator för att utföra uppgifterna. Dessa personer kunde inte utföra de uppgifter som gällde att tillämpa informationsteknik vid problemlösning. Deras andel i OECD-länderna är i genomsnitt 24 procent och i Finland ca 19 procent. Av Finlands vuxna befolkning i åldern 16-65 har 30 procent, dvs. ca en miljon vuxna, bristfälliga färdigheter i fråga om att tillämpa informationsteknik på problemlösning, då man räknar ihop personer med svaga resultat och de som inte utförde uppgifterna med hjälp av en dator.


Arbets- och näringsministeriet finansierade tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet en internationell vuxenundersökning. I PIAAC-undersökningen, som gjordes på initiativ av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, deltog 25 länder. I undersökningen utreddes de grundläggande kunskaper och färdigheter som vuxenbefolkningen behöver i olika livsområden och hur kunskaperna och färdigheterna utnyttjas på arbetet och i vardagslivet. I Finland påbörjas insamlingen av data för undersökningen i början av september 2011 och avslutas våren 2012. De första resultaten av undersökningen publiceras år 2013.

 

Förkortningen PIAAC kommer från Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

 

Ytterligare upplysningar:

professor Antero Malin, Jyväskylä universitet/ Pedagogiska forskningsinstitutet,

tfn 050 411 6551

specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7109

undervisningsrådet Petri Haltia, undervisnings- och kulturministeriet,

tfn 09 1607 7457

undervisningsrådet Reijo Laukkanen, Utbildningsstyrelsen, tfn 040 348 7943

forskaren Marko Ylitalo, Statistikcentralen, tfn 09 1734 3560 (insamling av data)

 


Senast uppdaterad: 29.08.2014
Printa
Piaac logo ruotsi180x155