På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän – Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025

Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Siitä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä. Matkailutulo on ollut useamman vuoden yli 13 miljardia euroa, ja sillä on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Kansainvälisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2013 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo 4,3 miljardia euroa. Matkailuklusterin arvioidaan vuonna 2025 työllistävän 180 000 henkilöä. Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan.


MatkailuntiekarttaKasvu ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Kansainvälinen taloustilanne on epävakaa. Alue tai yritys ei pärjää yksin kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet, ja kokonaisvaltaisia laadukkaita elämyksiä toteuttamaan vaaditaan usean tahon pitkäjänteistä ja innovatiivista yhteistyötä.  Suomen matkailutulo voi kasvaa, kun kansainvälinen matkailijamäärä lisääntyy.  Matkailutuloa voidaan kasvattaa myös tuottamalla korkeakatteisia lisäarvopalveluita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille.


Vuoden 2014 aikana matkailun kärkihankkeessa haettiin uusia keinoja kiihdyttää kasvua ja varmistaa kilpailukykyinen toimintaympäristö. Hankkeeseen osallistui yli 700 matkailuelinkeinojen ja alueiden edustajaa, joilta TEM sai 42 hanke-ehdotusta. Kasvun edellytykseksi kiteytyi eri toimijoiden kyky yhdessä paketoida ja tarjota laadukkaita elämyksiä – innostavia kokonaisuuksia, jotka ylittävät asiakkaan odotukset. Tärkeänä nähtiin myös se, että markkinointi ja myynti tekevät kiinnostavan suomalaisen tarjonnan löytämisen ja ostamisen helpoksi.  Matkailun kärkihankkeen tuloksena syntyi Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta vuosille 2015–2025.


Kasvun ja uudistumisen tiekartan teema on ”Yhdessä enemmän” ja sen strategiset painopisteet ovat:

  1. Matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen sekä uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa
  2. Kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittäminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista
  3. Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo ostettavuus
  4. Kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö.

Tiekartan tavoitteita edistävät useat toimenpiteet. Ensimmäisenä käynnistyvät kasvua ja uudistumista tukevat strategiset projektit vuosille 2015–2018. Niiden rahoittaminen on mahdollista TEM:n hallinnonalan rahoitusvälineillä:

  1. FinRelax – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa
  2. Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi
  3. Finland Stopover – Suomi johtavaksi stopover-maaksi
  4. Matkailupalvelut digitaalisesti ostettaviksi ja löydettäviksi
  5. Kestävän vesistömatkailukeskittymän BCD-demonstraatio -hanke (biotaloutta, cleantechiä ja digitaalisuutta hyödyntäen)
  6. Matkailun strategisen ohjelman valmistelu.

Tiekartta tukee Suomen matkailuelinkeinon kasvua ja uudistumista. Päämäärä on, että Suomi on vuonna 2025 Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde. Tällöin matkailutarjontamme koostuu entistä enemmän ikimuistoisista elämyksistä, jotka ovat korkeaa laatua ja joiden hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen. Tuotekokonaisuudet ovat niin yksityishenkilöille kuin matkailuammattilaisille helppoja löytää ja ostaa. Kasvuun ja kansainvälistymiseen panostaville yrityksille Suomi tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön. Panostus elinkeinon osaamisen ja kyvykkyyksien rakentamiseen on tuottanut tulosta. Markkinoinnin ja myynnin innovatiivisten asiakaslähtöisten ratkaisujen ohella digitaaliset ratkaisut lisäävät elämyksellisyyttä ja parantavat kannattavuutta. Kestävä matkailu, kannattavuus, uudet yhteistyömallit ja laatujohtaminen ovat keskeisiä menestyksen tukipilareita. Yhteistyö- ja kumppanuusmallit ovat maailmanluokkaa.


Meillä on mahdollisuus saada aikaan jotain suurempaa, jopa odottamatonta, kun yhdistämme alueiden voimavarat ja löydämme uusia tapoja eri hallinnon- ja toimialojen väliseen yhteistyöhön. Keskittymällä vahvuuksiimme ja rakentamalla uusia saamme käyttöön Suomen vielä hyödyntämättömän matkailupotentiaalin.


Tiivistelmä matkailun tiekartasta 2015-2025 (pdf) (4.4 MB)

Matkailun luvut kuvina (pdf) (97.1 KB)

Lehdistötiedote 16.1.2015 (pdf) (100.4 KB)

Matkailun tiekartta 2015-2025 (pdf) (2.1 MB)

 

 

 

 

 


Sivua viimeksi päivitetty: 26.4.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Vesterinen, Nina