På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kynnysarvot 

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Sopimuksen kynnysarvot on ilmaistu sopimuksen liiteosassa erityisnosto-oikeuksin (SDR). Euroopan komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella.

Uudet EU-kynnysarvot 1.1.2016 alkaen

Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007)

EU-kynnysarvot (hankintalain 16 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 

 

Valtion keskushallintoviranomainen

Muut hankintaviranomaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

135 000

209 000

Rakennusurakat

5 225 000

5 225 000

Käyttöoikeusurakat

5 225 000

5 225 000

Suunnittelukilpailut

135 000

209 000

 

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007, ns. erityisalojen hankintalaki)

EU- Kynnysarvot  (erityisalojen hankintalain 12 §)


Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

418 000

Rakennusurakat

5 225 000

Suunnittelukilpailut

418 000

 


Julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettu laki (1531/2011)

EU-KYNNYSARVOT (LAIN 12 §)

  

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

418 000

Rakennusurakat

5 225 000


 

EU-kynnysarvot 1.1.2014 -31.12.2015

 

Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007)

EU-KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 16 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 

 

Valtion keskushallintoviranomainen

Muut hankintaviranomaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

134 000

207 000

Rakennusurakat

5 186 000

5 186 000

Käyttöoikeusurakat

5 186 000

5 186 000

Suunnittelukilpailut

134 000

207 000

 

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista annettu laki (349/2007, ns. erityisalojen hankintalaki)

EU-KYNNYSARVOT (ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

414 000

Rakennusurakat

5 186 000

Suunnittelukilpailut

414 000



Kynnysarvot 

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Sopimuksen kynnysarvot on ilmaistu sopimuksen liiteosassa erityisnosto-oikeuksin (SDR). Euroopan komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella.

 


Kansalliset kynnysarvot määrittävät kansallisen hankintalain soveltamisen arvomääräisen alarajan.


Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 §) 1.6.2010 alkaen

Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät
(Hankintalain 6 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)

 

Hankintalaji

Hankintaviranomainen

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

Käyttöoikeussopimukset

30 000

30 000

Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaali-palvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana

100 000

Rakennusurakat

Käyttöoikeusurakat

150 000

150 000

Suunnittelukilpailut

30 000



Kansalliset kynnysarvot 1.6.2007-31.5.2010 (pdf) (4.1 KB)


EU-kynnysarvot määrittävät muun muassa, mitkä hankinnat tulee kilpailuttaa EU-laajuisesti ja mihin hankintoihin sovelletaan hankintalain II osan säännöksiä.

 

 

EU-kynnysarvot 1.1.2012 - 31.12.2013

 (Hankintalain 16 §)


Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 

Valtion keskushallintoviranomainen

Muut hankintaviranomaiset

 

Tavarahankinnat ja palveluhankinnat

  130 000

   200 000

 

Rakennusurakat

5 000 000

5 000 000

 

Käyttöoikeusurakat

5 000 000

5 000 000

 

Suunnittelukilpailut

  130 000

   200  000

 

 

(Erityisalojen hankintalain 12 §)

Hankintalaji

    Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

     400 000

Rakennusurakat

   5 000 000

Suunnittelukilpailut

     400 000

 

EU kynnysarvot 1.1.2010-31.12.2011 (pdf) (40.4 KB)

EU-kynnysarvot 1.1.2008 - 31.12.2009 (pdf) (5.3 KB)

EU-kynnysarvot 1.1.2006 - 31.5.2007 (pdf) (14.4 KB)

EU-kynnysarvot 1.6.2007-31.12.2007 (pdf) (19.7 KB)

EU-kynnysarvot EU-jäsenvaltioiden kansallisissa valuutoissa vuosina 2008-2009 (pdf) (20.9 KB)


 


Sivua viimeksi päivitetty: 2.2.2016
Tulosta sivu