På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

EU:n valtiontukisääntely

EU:n valtiontukisäännökset uudistuivat pääosin 1.7.2014. Uudistuksen tavoitteena on

 • edistää talouskasvua ja kilpailua EU:n sisämarkkinoilla
 • nopeuttaa, yksinkertaistaa ja keventää valtiontukien valvontaa
 • nopeuttaa ilmoitettujen valtiontukien käsittelyä komissiossa
 • keskittää EU:n valtiontukivalvonnan painopiste sellaisiin tukiin, joilla on suurin merkitys sisämarkkinoiden kannalta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi valtiontukien ilmoitusmenettelyä on kevennetty ja ryhmäpoikkeusten käyttöalaa on laajennettu. Lisäksi valtiontukikanteluja koskevia menettelyjä on yksinkertaistettu ja tehostettu.

 

Näille sivuille on koottu EU:n valtiontukisääntelyyn liittyviä määritelmiä, ohjeita ja sääntöjä:

 • Ajankohtaista-uutispalsta, jossa on mm. tiedotteita komission avoimista kuulemisista
 • Mitä on valtiontuki ja miten valtiontukisääntöjä sovelletaan? Yleisiä asioita valtiontukisääntelystä
 • Menettelytavat ja koordinaatio, mm. tukien ilmoitusmenettely
 • Valtiontukisäännöt (vähämerkityksellinen tuki eli de minimis-tuki, yleinen ryhmäpoikkeusasetus, komission keskeisiä sääntöjä ja muita EU-säädöksiä, valtiontukien kasaantumissääntö ja kansallinen lainsäädäntö)
 • Kansalliset tukiohjelmat hallinnonaloittain (luettelo valtiontukiohjelmista ja esimerkkejä de minimis-tukiohjelmista)
 • EU:n valtiontukirekisteri ja tulostaulu.
Työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosaston tehtävänä EU:n valtiontukiasioissa on:
 • hoitaa EU:n valtiontukien menettelytapasääntöjen edellyttämä kansallinen sääntely
 • konsultoida tukiviranomaisia - viranomaisten tulisi olla yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 • ilmoittaa valtiontuet Euroopan komissiolle
 • koordinoida valtiontukikanteluita tukea myöntäneen viranomaisen ja komission välillä
 • osallistua sääntelyn kehittämiseen EU-toimielimissä ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön mm. WTO:ssa
 • raportoida vuosittain komissiolle kansalliset tuet ja tukiohjelmat.
Työ - ja elinkeinoministeriö ei kuitenkaan koordinoi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tukia.

Pyydämme huomioimaan, että työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosasto toimii EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä koordinoivassa ja neuvoa-antavassa roolissa. Tukia haetaan aina tietyn kansallisen tukiohjelman puitteissa, tukea myöntävältä taholta.

 


Sivua viimeksi päivitetty: 23.5.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Hyvärinen, OlliLundelin-Nuortio, Liisa
Tiedustelut voi osoittaa myös postilaatikkoon: 

euvaltiontuet (at) tem.fi


Kuntaliitto antaa kunnille ja kuntayhtymille EU:n valtiontukisääntöihin liittyvää oikeudellista neuvontaa

johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff

johtava lakimies Katariina Huikko