Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Kommunförsök

 

I regeringsprogrammet ingår ett försök som genomförs under tiden 1.9.2012–31.12.2015 och som syftar till att hitta nya modeller för integration på arbetsmarknaden som baserar sig på lokala partnerskap, i syfte att sänka den strukturella arbetslösheten.


Försöket erbjuder kommuner bättre möjligheter än för närvarande att påverka på vilket sätt tjänster ordnas för dem som varit arbetslösa länge. I försökskommunerna genomförs de sysselsättningsfrämjande tjänsterna som multidisciplinärt samarbete över sektorsgränserna. Det centrala i försöket är att utveckla och införa nya tjänster och handlingsmodeller.

 

I försökskommunerna bedömer kommunen och arbets- och näringsbyrån tillsammans servicebehoven hos de kunder som hör till målgruppen för försöket, deltar i planeringen av serviceprocessen och i uppföljningen av framstegen i processen.


Av de långtidsarbetslösa omfattar försöket främst dem som fått arbetslöshetsförmån på basis av arbetslöshet för minst 500 dagar och som utöver de offentliga arbetskraftstjänsterna även behöver sådana tjänster för att förbättra förutsättningarna för sysselsättning som kommunerna ansvarar för att ordna. Utöver dem kan i målgruppen också ingå personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst 12 månader och som löper risk för utslagning från arbetsmarknaden.

 

Försöket ändrar inte den nuvarande grundläggande arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna, när det gäller att ordna arbetskraftstjänster och andra sysselsättningsfrämjande tjänster. Under försöket svarar staten för finansieringen av de offentliga arbetskraftstjänsterna och kommunen för finansieringen av de tjänster som den ansvarar för att ordna.


För genomförandet av försöket har det i statsbudgeten reserverats separat anslag för försöket till kommuner. Utifrån resultaten av försöket fattas beslut om arbetsfördelningen mellan kommunerna och staten, när det gäller att främja sysselsättningen.


Senast uppdaterad: 05.09.2012
Printa