På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma (INKA)

Innovatiiviset kaupungit –ohjelman (INKA) tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja. Lähtökohta on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti. Keinoina ovat uuden tyyppiset kehitys­ympäristöt, edelläkävijämarkkinoiden luominen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö osaamisen hyödyntämisessä.


Kehitysympäristöinä voivat olla esimerkiksi uusien teknologioiden ja palveluiden demonstraatio- ja testialustat sekä osaamispohjaisen yrittäjyyden uudet toimintamallit. Kaupunkien suuret tulevaisuusinvestoinnit esimerkiksi energia-, vesi- ja jätehuollossa, asumisessa, liikenteessä ja terveydenhuollossa ovat vielä hyödyntämättä innovaatiotoiminnan kehitysalustoina. Kehittäminen ja pilotointi toteutetaan aidoissa kehitysympäristöissä käyttäjien, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi kaupunkien odotetaan lisäävän myös innovatiivisten julkisten hankintojen käyttöä. Toimenpiteillä tavoitellaan yritysten viennin kasvattamista.


Monialaiset teemat ja partnerit

Ohjelmaan on valittu kaupunkiseutujen esitysten pohjalta kysyntälähtöisiä, ratkaisukeskeisiä ja monialaisia teemoja, joissa yhdistyy useita osaamisalueita. Menettely poikkeaa perinteisestä teknologia- tai toimialalähtöisyydestä. Teemoissa hyödynnetään osaamista laajalti Suomesta ja ulkomailta. Työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt ohjelmaan viisi kansallista teemaa ja niiden vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Kumppaneiksi on hyväksytty seitsemän muuta kaupunkiseutua (vetovastuussa olevat keskittymät lihavoitu):


Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki

Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori

Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku

Kyberturvallisuus: Jyväskylä

 

Rahoitus ja hallinnointi

Valtio rahoittaa INKA-ohjelmaa vuosittain 10 miljoonalla eurolla ja kaupunkiseudut 10 miljoonalla  eurolla. Lisäksi ohjelman toteuttamiseen varataan EU:n rakennerahastojen varoja. Ohjelman teemat ja kaupunkiseudut tarkistetaan vuonna 2017. Ohjelman operatiivisesta johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa Tekes. Strategisesta ohjauksesta ja ohjelman arvioinnista vastaa johtoryhmä, johon työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ministeriöistä kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra ja Tekes.

 


 

 

 

 

 


Sivua viimeksi päivitetty: 5.2.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Pikkarainen, Mika

Muualla verkossa

INKA-ohjelma
Kasvusopimus