På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjanpitolautakunta

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Lautakunnasta säädetään kirjanpitolain (30.12.1997/1336, KPL) 8 luvun 2 ja 3 §:ssä ja asetuksessa kirjanpitolautakunnasta (19.10.1973/784).


Tehtävät:

 • ohjeiden ja lausuntojen antaminen hakemuksen perusteella kirjanpitolain soveltamisesta
 • hakijana voivat olla 
  - viranomaiset 
  - elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestö
  - kirjanpitovelvollinen
 • yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen
 • poikkeuksien myöntäminen yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä.  Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen
 • tarpeellisiksi katsomiensa esitysten tekeminen työ- ja elinkeinoministeriölle
 • lausuntojen antaminen pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriölle

Kokoonpano:

 • puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä
 • jokaisella jäsenellä varajäsen puheenjohtajaa lukuunottamatta
 • kirjanpitoon hyvin perehtyneitä
 • vähintään yhdellä jäsenellä ja hänen varajäsenellään oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • pyritään muodostamaan siten, että jäsenten ammattitaito ja kokemus lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen
 • valtioneuvosto nimittää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan

Kirjanpitolautakunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2012-31.12.2015 (suluissa varajäsen)


Puheenjohtaja:
hallintojohtaja, OTT, KTM Timo Kaisanlahti, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Varapuheenjohtaja:
Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education
(professori Minna Martikainen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu)

Jäsenet:

vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö
(johtava tilinpäätösasiantuntija Pirjo Saarelainen, Finanssialan Keskusliitto)

 

hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen, valtiovarainministeriö

(HM, ryhmäpäällikkö Anssi Leppänen, Verohallinto)

 

neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö

(erityisasiantuntija, JHTT, HTM, CIA Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto)

 

johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Finanssivalvonta

(tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, Finanssivalvonta)

KHT-tilintarkastaja, KLT Jouko Karttunen, Oy Tiliaktiiva Group Ltd

(KHT-tilintarkastaja Soile Tomperi)


HTM-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen, Vammalan Tilitoimisto Oy
(HTM-tilintarkastaja Toni Koivu, Tase-Koivu Oy Tilintarkastusyhteisö)

KHT-asiantuntija Nina Johansson, KPMG Oy Ab

(KHT-tilintarkastaja Johanna Winqvist- Ilkka, Ernst & Young)

asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto
(rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto)

Vice President Essi Grönlund, Outokumpu Oyj

(Vice President Olavi Laitinen, UPM-Kymmene Oyj)

KLT, ekonomi Leena Rekola-Nieminen, Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy

(KTT Antti Fredriksson, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu)

Sihteeri:

Mika Björklund, Marja Hanski

 

Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimii avustaja Päivi Lahtinen, puh. 029 506 3582, etunimi.sukunimi@tem.fi.


Toimintatapa:

 • hakemus lausuntoa tai poikkeuslupaa varten tehtävä kirjallisesti
 • hakemus vapaamuotoinen; sisältää asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot
 • hakemus toimitetaan kirjanpitolautakunnalle työ- ja elinkeinoministeriöön
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjanpitolautakunta
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO
 • lautakunta kokoontuu n. 2 viikon välein
 • lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä
 • poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä läsnä olevista vähintään yhdellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto
 • yleisohjeet valmistellaan työryhmissä, jotka koostuvat kirjanpitolautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ja tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista.

Sivua viimeksi päivitetty: 18.1.2013
Tulosta sivu