På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Keskeisiä sääntöjä

Tällä sivulla on komission keskeisiä sääntöjä: mitkä tuet komissio hyväksyy tai kieltää?

 

Tukien hyväksyttävyyden arviointi

Sisämarkkinoille soveltuvina voidaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan mukaan pitää

  • tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma;
  • tukea Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tai jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen;
  • tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla;
  • tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä yhteisössä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla; sekä
  • muuta tukea, josta neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

Komissio on antanut runsaasti alemmanasteisia säädöksiä (mm. suuntaviivoja, tiedonantoja, puitesääntöjä), jotka täsmentävät tukien hyväksyttävyyden perusteita. Kun kansalliset viranomaiset arvioivat, että suunniteltu tukiohjelma täyttää jonkun perusteen, komissiolle tehdään ennakkoilmoitus. Jos säädösten edellytykset täyttyvät, komissio voi katsoa toimenpiteen määräajaksi sisämarkkinoille soveltuvaksi.

 

Käytäntö on osoittanut, että tukiohjelmat kannattaa räätälöidä kulloinkin omia tavoitteita lähinnä olevan säännön mukaiseksi. Tämä on välttämätöntä, koska komissio ei pääsääntöisesti hyväksy sellaisen toiminnan rahoittamista, jonka hyväksyttävyydestä se ei ole erikseen määritellyt tulkintaohjeita.

Kielletyt tuet

Kokonaan kiellettyä on ensinnäkin ns. vientituki. Vientituki määritellään tueksi, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Vientitukea ei yleensä kuitenkaan ole tuki messujen osallistumiskuluihin eikä uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille tarvittaviin tutkimuksiin tai neuvontapalveluihin. Myös tuki, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella, on kiellettyä.

 

Pääsääntöisesti kiellettyä on myös ns. toimintatuki, jolla katetaan yritysten operatiivisia juoksevia menoja. Toimintatuen myöntäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan de minimis -tukena.

 

Myös suuryritysten mahdollisuutta saada tukea osittain tai kokonaan on rajoitettu joissain tilanteissa. Lisäksi komissiolla on mahdollisuus kieltää ”rakenteellisesta ylikapasiteetista” kärsiville taantuville aloille myönnettävät investointituet.


Lisäksi vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen on mahdollista vain erittäin rajoitetusti. Tuki vaikeuksissa oleville yrityksille on tyypillisesti kilpailua vääristävää, ja tällainen tuki tulee aina lähtökohtaisesti ilmoittaa komissiolle ns. Pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen nojalla. Kun valtiontukea myönnetään muiden komission laatimien valtiontukisääntöjen nojalla, tukea myöntävät viranomaiset joutuvat lähtökohtaisesti varmistamaan, onko tuensaava yritys vaikeuksissa säännöissä määritellyllä tavalla. Näitä periaatteita on selvitetty työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa muistiossa. (ks.lisätietoja oikealla olevasta valikosta)

 

Poikkeus ennakkoilmoitusmenettelyyn

Artiklan 108 kohdan 3 ennakkoilmoitusta koskevaan pääsääntöön on olemassa kaksi valtuusasetuksen (994/98) määrittelemää poikkeusta.

Valtuutusasetus (994/98)

Ennakkoilmoitusta ei tarvita, mikäli kyseessä on


1. de minimis -tuki tai

2. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tuki.


Ryhmäpoikkeuksia laajennettiin merkittävästi uudistetussa, 1.7.2014 voimaan tulleessa yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa.

Komission asetus 651/2014

Kaikki valtiontukiin liittyvät EU:n säädökset löytyvät komission kilpailun pääosaston sivuilta.

Kilpailun pääosaston sivut


Sivua viimeksi päivitetty: 10.2.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Hyvärinen, OlliLundelin-Nuortio, Liisa
Tiedustelut voi osoittaa myös postilaatikkoon: 

euvaltiontuet (at) tem.fi


Kuntaliitto antaa kunnille ja kuntayhtymille EU:n valtiontukisääntöihin liittyvää oikeudellista neuvontaa

johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff

johtava lakimies Katariina Huikko