På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Keskeisiä sääntöjä

Tällä sivulla on komission keskeisiä sääntöjä: mitkä tuet komissio hyväksyy tai kieltää?

 

Tukien hyväksyttävyyden arviointi

Yhteismarkkinoille soveltuvina voidaan pitää

  • tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma,
  • tukea Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen tai jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen,
  • tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla,
  • tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä yhteisössä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla sekä
  • muuta tukea, josta neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

Komissio on antanut runsaasti alemmanasteisia säädöksiä (mm. suuntaviivoja, tiedonantoja, puitesääntöjä), jotka täsmentävät 107. artiklan 3. kohdan hyväksyttävyyden perusteita. Kun kansalliset viranomaiset arvioivat, että suunniteltu tukiohjelma täyttää jonkun perusteen, komissiolle tehdään ennakkoilmoitus. Jos säädösten edellytykset täyttyvät, komissio voi katsoa toimenpiteen määräajaksi yhteismarkkinoille soveltuvaksi.


Käytäntö on osoittanut, että tukiohjelmat kannattaa räätälöidä kulloinkin omia tavoitteita lähinnä olevan säännön mukaiseksi. Tämä on välttämätöntä, koska komissio ei pääsääntöisesti hyväksy sellaisen toiminnan rahoittamista, jonka hyväksyttävyydestä se ei ole erikseen määritellyt tulkintaohjeita.


Komission valtiontukimodernisaation tavoitteena on myös yhdenmukaistaa eri suuntaviivojen ja valtiontukiasetusten määritelmiä. Parhaillaan komissiossa valmistellaan uusia, vuoden 2014 alusta voimaan tulevia suuntaviivoja mm. aluetuen, ympäristönsuojelun, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä ryhmäpoikkeusasetuksen saralla. Lisätietoja löytyy sivuiltamme kohdasta Ajankohtaista

 

Kielletyt tuet

Kokonaan kiellettyä on ensinnäkin ns. vientituki. Vientituki määritellään tueksi, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Vientitukea ei yleensä kuitenkaan ole tuki messujen osallistumiskuluihin eikä uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille tarvittaviin tutkimuksiin tai neuvontapalveluihin. Myös tuki, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella, on kiellettyä.


Yleensä kiellettyä on myös ns. toimintatuki, jolla katetaan yritysten operatiivisia juoksevia menoja. Toimintatuen myöntäminen on lähtökohtaisesti mahdollista ainoastaan de minimis –tukena.


Myös suuryritysten mahdollisuutta saada tukea osittain tai kokonaan on rajoitettu jossain tilanteessa. Lisäksi komissiolla on mahdollisuus kieltää ”rakenteellista ylikapasiteettiä” kärsiville aloille myönnettävät investointituet.


Poikkeus ennakkoilmoitusmenettelyyn

Artiklan 108. kohdan. 3 ennakkoilmoitusta koskevaan pääsääntöön on olemassa kaksi valtuutusasetuksen (994/98) määrittelemää poikkeusta. Ennakkoilmoitusta ei tarvita, mikäli kyseessä on

  1. de minimis -tuki tai
  2. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tuki

Kaikki valtiontukiin liittyvät EU:n säädökset löytyvät komission kilpailun pääosaston sivuilta.


Sivua viimeksi päivitetty: 11.12.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja

Olli Hyvärinen
olli.hyvarinen(at) tem.fi

 

Inkalotta Nuotio

inkalotta.nuotio (at) tem.fi