På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Teollisoikeudet

Teollisoikeudet ovat aineettomia oikeuksia (intellectual property rights, IPR).  Aineettomat oikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, teollis- ja tekijänoikeuteen.

 

Teollisoikeuksilla tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla suojataan keksintöjä, tavaroiden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkomuodon esikuvaa. Teollisoikeuksia ovat patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit, toiminimet sekä eräät muut harvinaisemmat suojamuodot, kuten integroitujen piirien suoja ja kasvinjalostajan oikeus. Myös suoja sopimatonta menettelyä vastaan luetaan teollisoikeuksiin.

 

Teollisoikeudelliset lainsäädäntöasiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle ja tekijänoikeusasiat puolestaan opetus- ja kulttuuriministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriössä teollisoikeudellisia kysymyksiä hoitaa työelämä- ja markkinaosastolla sisämarkkinapolitiikan ja yrityslainsäädännön ryhmä. Se vastaa teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön. Lainsäädäntövastuu toiminimilaista kuuluu oikeusministeriölle ja kasvinjalostajaoikeutta koskeva lainsäädäntö maa- ja metsätalousministeriölle.

 

Aineettomia oikeuksia säännellään kansainvälisesti. Alalla on useita kansainvälisiä yleissopimuksia sekä EU-säädöksiä. Kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteelle perustuva Pariisin yleissopimus on merkittävin teollisoikeuksiin liittyvä kansainvälinen sopimus.

 

Keskeinen teollisoikeudellinen sääntely sisältyy seuraaviin säädöksiin.

  • patenttilaki 15.12.1967/550, patenttiasetus 26.9.1980/669
  • laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800, asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419
  • mallioikeuslaki 12.3.1971/221, mallioikeusasetus 2.4.1971/252
  • tavaramerkkilaki 10.1.1964/7, tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296
  • yhteismerkkilaki 5.12.1980/795
  • toiminimilaki 2.2.1979/128
  • laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656 ja asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 10.6.1988/527
  • laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32 ja asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14.6.1991/946
  • laki kasvinjalostajanoikeudesta 22.12.2009/1279
  • laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla on yksityiskohtaista tietoa eri suojamuodoista sekä rekisteröintimenettelystä.


Sivua viimeksi päivitetty: 3.2.2015
Tulosta sivu

Lisää aiheesta


Aineettomat oikeudet IPR