Tehtävät

Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävät ovat:
  • seurata akkreditointijärjestelmän toimintaa ja tehdä esityksiä sen kehittämiseksi
  • seurata muuta asetuksessa mainittua pätevyyden arviointi- ja toteamistoimintaa sekä tehdä esityksiä niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi
  • seurata tuote- ja olosuhdevalvontatoimintaa ja tehdä esityksiä näitä koskevien pätevyyden toteamismenettelyjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi
  • antaa lausuntonsa toiminnassa noudatettaviksi tarkoitetuista vaatimuksista sekä pyydettäessä muista akkreditointia koskevista asioista
  • tehdä esityksiä toimintaa koskevan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistämiseksi
  • tehdä esityksiä koulutus- ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi
  • suorittaa muita sille erikseen annettuja tehtäviä
Neuvottelukunta toimii jaostoihin jakautuen

- Työjaosto
- Pätevyyden toteamistoimen jaosto
- Valvontatoimen jaosto

TyöjaostoPätevyyden toteamisjaostoValvontatoimen jaosto

Sivua viimeksi päivitetty: 12.1.2012
Tulosta sivu