På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Oppia diversiteettijohtamiseen: mitä, kenelle ja missä?

Kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa

Tieto, kokemukset ja toimintaympäristö vaikuttavat ihmisten asenteiden, arvojen ja toimintatapojen kehittymiseen. Koulutuksen ulkopuolella karttuneen tietotaidon ja muun elämänkokemuksen lisäksi muodollisten opintojen sisällöt vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ihminen suhtautuu tulevan työyhteisönsä henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.


Osaako esimies kiinnittää huomiota ihmisten monimuotoisuuden vaikutuksiin organisaation toiminnalle? Pystyykö organisaation johto strategisesti hyödyntämään henkilöstön erilaista

osaamista? Onnistuuko organisaatio vastaamaan asiakkaidensa moninaisiin tarpeisiin?

 

Tämän kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin monimuotoisuuden johtamisen teemoja käsitellään erilaisissa koulutusohjelmissa Suomessa sekä miten niitä tulisi mahdollisesti kehittää.


Ensisijaisena tarkastelun kohteena olivat johtamisen opinnot yliopistoissa, mutta kartoituksessa tarkastellaan myös joidenkin ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä yksityisyritysten ja muiden organisaatioiden koulutustarjontaa  monimuotoisuuden johtamisen alalla.

 

Kartoitus on toteutettu osana YES – Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisön työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS-ohjelmasta (2007–2013).


Tutustu kartoitukseen:
Oppia diversiteettijohtamiseen (pdf)
Oppia diversiteettijohtamiseen (rtf)

Sivua viimeksi päivitetty: 17.4.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja

Ohjelmakoordinaattori Krista Nuutinen, Sisäasiainministeriö,

puh. 071 878 8289

etunimi.sukunimi@intermin.fi

Vanhempi hallitussihteeri Jalkanen, Seija 


Neuvotteleva virkamies Närhinen, Antti