Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Uutiskirje 9.2.2012

Lähes 280 miljoonaa euroa alueiden kehittämiseen

Hallitus päätti 9.2.2012 jakaa lähes 280 miljoonaa euroa aluekehitysrahaa viranomaisille työ- ja elinkeinoministeriön budjetista. Summa sisältää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen, Finnvera Oyj:n, ministeriöiden ja opetushallituksen kautta välitettävät EU:n rakennerahasto-ohjelmien varat sekä maakunnan liittojen ja työ- ja elinkeinoministeriön kautta välitettävät kansalliset varat. EU-ohjelmiin rahaa käytetään 261,5 miljoonaa euroa ja muihin kansallisiin kehittämistoimiin 15,6 miljoonaa euroa.

Lue lisää


Hallitus panostaa Salon seudun rakennemuutoksen ripeään hoitoon

Hallitus käynnistää välittömästi Salon rakennemuutoksen hoidon tehtyjen ennakkovalmistelujen mukaisesti. Nokian irtisanottavista työntekijöistä pidetään huolta kaikin keinoin.

Lue lisää


Kansalaiskysely: Parempaan elämään työllä!

Työministeri Lauri Ihalaisen vetämänä valmistellaan kansallista työelämän kehittämisstrategiaa. yön tukemiseksi kerätään nyt myös kansalaisten näkemyksiä ihannetyöpaikasta ja siitä, miten työnteon mielekkyyttä pystyttäisiin parantamaan. Kyselyyn voi osallistua 26.2.2012 saakka.

Lue lisää


Valtioneuvoston suostumus Pietarin ja Kaliningradin väliselle valokuitukaapelille

Valtioneuvosto päätti 9.2.2012 antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumuksensa ZAO Perspective Technologies Agency -nimiselle yhtiölle Pietarin ja Kaliningradin välisen vedenalaisen valokuitukaapeliyhteyden rakentamiseksi. Hakijan on saatava hankkeelle valtioneuvoston periaatepäätöksen lisäksi vielä vesilain mukainen rakentamislupa.

Lue lisää


Saaristo- ja vesistömatkailua esitellään Vene 12 Båt -messuilla

Saaristo- ja vesistömatkailun alueelliset toimijat esiintyvät yhteisellä osastolla 10.–19.2.2012 Vene 12 Båt -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Mukana on yhteensä noin sata toimijaa. Messuyhteistyöllä toteutetaan Suomen matkailustrategiaa. Hallituksen tavoitteena on kehittää saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä.

Lue lisää


Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kriisialueilla ja kehittyvissä maissa

Kansallinen siviilikriisinhallinnan liiketoimintaverkosto Human Security Grid ryhtyy rakentamaan kriisinhallinnan liiketoiminta- ja kehitysverkostoa suomalaisten yritysten sekä kriisialueiden ja kehittyvien maiden toimijoiden välille. Tavoitteena on synnyttää suomalaisille yrityksille uutta liiketoimintaa ja tukea kohdemaiden kehitystä.

Lue lisää

 
© 2016 Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto