På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorisotakuu


Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan.


Toimenpide 1: Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu yhdellä taholla (yhteisötakuu)

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä
  • Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa
  • Otetaan käyttöön nuorisotakuun parhaat elementit ja laajennetaan ne maanlaajuisiksi.

 

Toimenpide 2: Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka


Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka.

 

Toimenpide 3: Vahvistetaan nuorten sosiaali‐ ja terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat

Kehitetään ja vahvistetaan erityisesti nuorten toimintakykyä arvioivia ja psykososiaalisia voimavaroja vahvistavia ryhmä- ja yhteisötoimintoja sekä yksilövalmennusta

 

Toimenpide 4: Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan

  • Alennetaan vastavalmistuneiden ja ammatillisen koulutuksen käyneiden työllistymiskynnystä palkkatuella  
  • Hankitaan yrittäjiksi aikoville nuorten yrittäjyyspajoja
  • Hankitaan palveluja yksilölliseen ohjaukseen, valmennukseen, osaamisen arviointiin ja työnetsintään.
  • Digitalisoidaan ohjauspalveluja

 

Tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Tuetaan nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

 

Tuetaan alle 29-vuotiaiden nuorten elämänhallintaa pitkäjänteisesti, koko yhteiskuntaan vaikuttaen. Integroidaan nuorisotakuun toimintamalli (matalan kynnyksen palvelut, ennaltaehkäisevä monialainen yhteistyö ja public, private, people partnership -toimintaperiaate) tiiviisti osaksi eri viranomaisten perustoimintaa ja –palveluita.


Seurataan ja arvioidaan nuorille suunnattujen palvelujen vaikuttavuutta, riittävyyttä ja saavutettavuutta ja tehdään aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi, normien purkamiseksi ja palvelujen joustavoittamiseksi. Toimintamallissa korostuu viranomaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö sekä nuorten aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen.

 

Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa


Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon avoin toimintamalli kannustaa nuoria ottamaan yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi myös ilman lähettävää yhteistyötahoa. Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä.

 

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.


Sivua viimeksi päivitetty: 2.12.2015
Tulosta sivu

Katso myös

nuorisobanneri fi

Lisätiedot


Georg Henrik Wrede 0295 3 30345 etunimi.sukunimi@minedu.fi


Merja Hilpinen 0295 3 30418 etunimi.sukunimi@minedu.fi


Teija Felt +358 29 50 49080 etunimi.sukunimi@tem.fi