På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädäntöhankehaku

Sivulle kootaanTEM:n lainsäädäntösuunnitelman mukaiset lakihankkeet. Voit hakea lakihankkeita vapaasanahaulla, arvioidun valmistumisjankohdan tai teeman mukaan. Hankkeet listautuvat aakkosjärjestykseen.


Hae lakihankkeista
Palvelussa on 13 hanketta. Olet sivulla 1/2.

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksen kansallinen toimeenpano

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksella luodaan uusi vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti ja perustetaan uusi yhdistetty patenttituomioistuin. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Suomen liittymistä uuteen järjestelmään. Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifiointia valmisteltiin työryhmässä keväällä 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 28.9.2015.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


HE alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 1, 4 ja 13 §:ien muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön tehdään kokonaisuudistus keväällä 2014 annettujen uusien EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusteella.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Kilpailukykyä parantavat työmarkkinatoimet, HE

Valtioneuvoston tiedonannon tavoitteet edellyttävät muutoksia mm. työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin ja työterveyshuoltolakiin. Hallitusohjelman kärkihanke: Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Laki Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta, HE

Muutetaan lakia Kioton mekanismien käytöstä niin, että lainsäädäntö vastaa vallitsevaa ilmastosopimusjärjestelmää sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin määräyksiä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2016

Lue lisää


Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, HE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.3.2011 työryhmän valmistelemaan tarvittavia säädösmuutoksia tavaramerkkilain ajanmukaistamiseksi. Työryhmän tulee toimeksiantonsa mukaisesti ottaa huomioon Pohjoismainen oikeuskehitys soveltuvin osin.


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, HE

Hankkeessa valmisteellaan tilintarkastuslain ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain mukaisten tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistämistä.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2015

Lue lisää


Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ym. HE 39/2016

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanodirektiivin ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta edistävän direktiivin täytäntöönpano, kolmikantainen työryhmä


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Paikallisen sopimisen ja henkilöstön asemaa edistävän lainsäädännön valmisteluhanke, HE

Hallitusohjelma kärkihanke 3: Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan


Arvioitu valmistumisaika: Kevät 2016

Lue lisää


Sosiaalisia yrityksiä koskeva lainsäädäntöhanke, HE

Arvioidaan sosiaalisista yrityksistä annetun lain muutostarpeet.


Arvioitu valmistumisaika: Syksy 2014

Lue lisää


Seuraavat >

Sivua viimeksi päivitetty: 26.8.2015
Tulosta sivu