På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteistoiminta suomalaisessa yritysryhmässä

Tarkoituksena on parantaa työntekijöiden oikeuksia saada tietoja ja tulla kuulluiksi yritysten ja yritysryhmien toiminnasta, kehitysnäkymistä ja asioista, joissa tehtävät päätökset vaikuttavat työntekijöiden asemaan ja heidän työllisyyteensä.


Tavoitteena on myös edistää yritysten ja yritysryhmien työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Yritysryhmään luetaan kuuluvaksi yhtä useampi yritys tai toimintayksikkö. Jokin ryhmän yrityksistä käyttää muihin yrityksiin määräysvaltaa.

Lakia sovelletaan suomalaisessa yritysryhmässä, jos konsernissa tai monitoimipaikkayrityksessä Suomessa on yhteensä vähintään 500 työntekijää.

Lakia sovelletaan ryhmän niissä Suomessa toimivissa yrityksissä tai hallinnollisesti itsenäisissä toimintayksiköissä, joissa on vähintään 20 työntekijää


Jos yritysryhmässä on yksi tai useampi yritysryhmä, sovelletaan säännöksiä vain ylimmässä yritysryhmässä, jolleivat viimeksi mainitun johto ja työntekijöiden edustajat sovi yhteistoiminnan järjestämisestä toisin.     


Sopimus yhteistoiminnasta

Yritysryhmän (ylimmän yrityksen johto) tai monitoimipaikkayrityksen johto ja työntekijöiden edustajat sopivat vapaasti yhteistoiminnan sisällöstä ja menettelytavoista.

Sopimuksen piirissä on kaikki yritysryhmäyhteistoiminnassa tarpeellinen:

  • tiedottaminen
  • neuvottelumenettely
  • henkilöstön keskinäisen vuorovaikutuksen ja tietojen vaihdon toteuttaminen kokous- ja matkajärjestelyineen
  • yhteistoimintaan osallistuvien työntekijöiden määrä ja jakautuminen henkilöstöryhmittäin
  • yhteistoiminnasta (henkilöstön edustajien keskinäinen yhteistyö ja yritysryhmän johdon kanssa toteutettava yhteistoiminta) aiheutuvat ansionmenetykset ja muut kulut.

Sopimus yhteistoiminnasta tehdään aina kirjallisesti. Sopimus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.


Lakisääteiset ns toissijaiset säännökset:

  • sovelletaan, jos yritysryhmäyhteistoiminnasta ei ole sopimusta
  • kun soveltamisedellytyksenä olevat työntekijämäärät täyttyneet, 12 kuukauden kuluttua sopimusneuvottelujen aloittamisesta, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua soveltamisedellytysten täyttymisestä, mikäli yhteistoiminnasta ei ole ennen tätä tehty sopimusta.    

Sivua viimeksi päivitetty: 2.5.2011
Tulosta sivu

Lisää aiheesta


Yhteistoiminta-asiamies