Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Uutiskirje 7.4.2011

Päästökauppalaki kaudelle 2013–2020 voimaan toukokuun alussa

Uusi päästökauppalaki on tulossa voimaan 1.5.2011. Laki on tarkoitus vahvistaa perjantaina presidentin esittelyssä. Laissa säädetään keskeiset päästökauppadirektiivin päästöoikeuksien jakoa koskevat periaatteet kaudelle 2013–2020.

Lue lisää


Rakennetyöttömyyttä koskevat kehittämislinjaukset valmistuneet

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu kehittämislinjaukset, joilla halutaan parantaa pitkäaikaistyöttömien asemaa työmarkkinoilla sekä poistaa vaikeasti työllistyviin kohdistuvia ennakkoluuloja. Samalla työnantajia rohkaistaan rekrytoimaan myös pitkään työttöminä olleita henkilöitä.

Lue lisää


Moniammatilliset palvelukeskukset edistäisivät pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien näkökulmasta nykyinen palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja vaikeasti hahmotettava. Työllistymistä voitaisiin edistää lakisääteistämällä TE-hallinnon, kunnan ja KELA:n moniammatilliseen verkostotyöhön pohjautuva toimintamalli, esittää sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton asiantuntijaryhmä.

Lue lisää


Vuoden mökkiläiset löytyivät Kemiönsaarelta

Kemiönsaaren mökkiläiset Liisa ja Raimo Herto on valittu vuoden 2011 mökkiläisiksi. Saaristoasiain neuvottelukunnan ja Suomen Messujen tekemä valinta julkistettiin OMA MÖKKI 2011 -tapahtumassa 7.4.2011 Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden mökkiläinen valittiin nyt kymmenennen kerran.

Lue lisää


TEM:n strategiset hankkeet tuloksellisia

Työ- ja elinkeinoministeriön strategiset hankkeet ovat vieneet uudistuksia läpi nopeasti ja joustavasti, toiminta on ollut tavoitteellista, yhteistyöverkosto on ollut toimiva ja byrokratia on voitu pitää vähäisenä. Samalla on voitu toimia kokeilevasti ja reaktiivisesti, ilmenee Tempo Economics Oy:n tekemästä strategisten hankkeiden arviointiraportista.

Lue lisää


Selvitys digitaalisista sisämarkkinoista valmistunut

Selvitys eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden tilanteesta ja merkityksestä Suomelle on valmistunut. Selvitys liittyy osaltaan Euroopan digitaalistrategiaan ja sisämarkkinoiden uudistamiseen.

Lue lisää

 
© 2016 Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto