På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Edelläkävijämarkkinat

Edelläkävijämarkkinoiden luominen tarkoittaa markkinoiden ja yritysten toimintaympäristön parantamista siten, että yrityksillä on sekä motivaatio että edellytykset kehittyä edelläkävijöiksi maailmamarkkinoille. Euroopan unionin edelläkävijämarkkina-aloitteella on tarkoitus johdonmukaisella politiikalla edistää innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kysyntää sekä kehittää prosessi, jolla parannetaan sääntely-ympäristöä. Ensisijaiset toteuttamisvälineet ovat lainsäädäntö, julkiset hankinnat sekä standardisointi, merkinnät ja sertifiointi.

 

Euroopan komissio on valinnut kuusi markkina-aluetta, joilla on tavoitteena luoda edelläkävijämarkkinat:

  • sähköiset terveydenhoitopalvelut
  • suojatekstiilit
  • kestävä rakentaminen
  • kierrätys
  • biotuotteet
  • uusiutuvat energiavarat.

Nämä markkina-alueet ovat innovatiivisia, ne vastaavat kuluttajien tarpeisiin, ja niillä on vankka teknologinen ja teollinen perusta Euroopassa. Muita markkina-alueita paremmin niiden toimintaedellytyksiin voidaan vaikuttaa poliittisin toimin. Komissio on laatinut jokaista aluetta varten toimintasuunnitelman vuosiksi 2008 - 2011.

 

Suomen kansallisessa innovaatiostrategiassa edelläkävijämarkkinoita pidetään merkittävänä keinona, jolla voi vaikuttaa Suomen heikkoudeksi katsottuun kotimarkkinoiden pienuuteen. Strategiassa sitoudutaan luomaan suomalaista innovaatiotoimintaa edistävät edelläkävijämarkkinat valituille alueille EU:ssa ja käynnistämään tarvittavat kansalliset toimet. 


Sivua viimeksi päivitetty: 30.10.2013
Tulosta sivu