På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lainsäädännön työelämä- ja työllisyysvaikutukset

Lainsäädännön vaikutusten arviointi on osa paremman sääntelyn (better regulation) kokonaisuutta. Säädöshankkeiden ja säädösvalmistelun vaikutusarvioinnin tehostaminen on yhtenä tavoitteena vuoden 2006 paremman sääntelyn toimintaohjelmassa sekä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa osana hallituksen strategia-asiakirjaa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on laadittu vuonna 2007 vaikutusten arvoinnin uudet yhteiset ohjeet (oikeusministeriö 1.1.2007) ja ne löytyvät oikeusministeriön internetsivuilta.


OM, paremman sääntelyn sivut


Työllisyys- ja työelämävaikutusten arviointia koskeva ohjeistus sisältyy säädösehdotusten vaikutusarvioinnista annettuihin ohjeisiin. Vaikutusarviointiohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Työllisyys- ja työelämävaikutuksia tarkastellaan osana muita yhteiskunnallisia vaikutuksia.


Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet

Vaikutusten arviointi säädösvalmistelun eri vaiheissa 


Ohjeisiin sisältyy vaikutusten tunnistamisen tarkistuslista, jonka tarkoituksena on auttaa säädösvalmistelijaa tunnistamaan ja sen jälkeen arvioimaan hankkeen olennaisia vaikutuksia. Tarkistuslistaan sisältyvät myös työllisyysvaikutuksia koskevat keskeiset kysymykset.


Vaikutusten tunnistamisen tarkistuslista 


 Sivua viimeksi päivitetty: 30.10.2013
Tulosta sivu