Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Uutiskirje 12.5.2010

12.5.2010 Nuoria aktivoidaan työllistymään Sanssi-kortilla ja palkkatuella

Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu, palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sen tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan työpaikka itse ja välittämään työnantajille tietoa palkkatuesta. Vastavalmistunut nuori voi saada Sanssi-kortin työ- ja elinkeinotoimistosta samalla kun hänelle tehdään työllistymissuunnitelma.

Lue lisää


12.5.2010 Raportti: EU:n sisämarkkinat elinkaarensa kriittisessä vaiheessa

Komissio julkaisi 10.5. entisen kilpailu- ja sisämarkkinakomissaari Mario Montin selvityksen sisämarkkinoiden kehittämisen tulevaisuudesta. Monti arvioi raportissaan kysymyksiä, joita sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämiseen liittyy näinä päivinä. Raportti sisältää aloitteita, joilla Eurooppa ja sisämarkkinat saavuttaisivat poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden.

Lue lisää


12.5.2010 Kansliapäällikkö Virtasesta elämäkerta

TEM:n talousjohtaja Eero Murto on kirjoittanut vapaa-ajallaan kansliapäällikkö Erkki Virtasesta elämäkerran. Runsaasti kuvitettu ”VIRTANEN – kansliapäällikkö Erkki Virtasen 60-vuotistaival” käy rennolla otteella läpi Virtasen yksityis- ja työelämän vaiheet lapsuudesta nykyhetkeen saakka.

Lue lisää


12.5.2010 Julkaisu 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

TEM:n työllisyys- ja yrittäjyysosasto on julkaissut tutkimuksen 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa alle kolme vuotta toimineiden yritysten tuki- ja neuvontapalveluiden tarpeesta. Yhteiskunnallisena päämääränä on kehittää palveluita, joilla tarpeettomia yritysten lopettamisia voidaan välttää ja tätä kautta julkisten panosten takaisinmaksu saadaan varmistettua.

Lue lisää
 
© 2016 Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto