På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Nuoret työntekijät

raksatyo nettiLainsäädännön mukaan nuoria työntekijöitä ovat alle 18-vuotiaat työntekijät. Nuoret työntekijät eivät saa tehdä kaikkia samoja töitä kuin aikuiset ja heihin sovelletaan osittain erilaisia työehtoja. Lainsäädännön tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Nuorilla saadaan teettää ainoastaan sellaisia töitä, jotka eivät ole vahingollisia heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Laki nuorista työntekijöistä koskee kaikkea nuorten työskentelyä

Nuorista työntekijöistä annettua lakia (998/1993) sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan palvelussuhteiden lisäksi muun muassa alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.


Laissa on säännökset

  • nuorten työhön pääsyn edellytyksistä
  • nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
  • enimmäistyöajasta
  • työajan sijoittelusta
  • nuorille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
  • työnantajan ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
  • erityisiä suojelutoimia koskevista eritysvelvollisuuksista ja
  • terveystarkastusten järjestämistä.

Nuorten työntekoon sovelletaan myös useita muita lakeja  

Nuorten työt voidaan luokitella kiellettyihin, vaarallisiin ja niihin töihin, joista ei ole erikseen säädetty, sekä nuorille erityisesti sopiviin kevyisiin töihin. Nuoria työntekijöitä koskevat myös valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukset nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta ja nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta.

 

Nuorten työsuhteita koskevat niin ikään kaikki yleiset työoikeudelliset lait, ellei nuoria työntekijöitä koskevassa  erityislaissa tai -asetuksessa ole nimenomaisesti poikettu yleissäännöksistä. Nuoriin, jotka tekevät työtä suomalaisessa aluksessa, sovelletaan merimieslain ja merityöaikalain nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.


Lisätietoja vasemmasta valikosta sekä työsuojeluhallinnon sivulta:

Ts-hallinto: Nuorista työntekijöistä

Ts-hallinto: Luvat ilmoitukset, nuoret


Sivua viimeksi päivitetty: 19.2.2014
Tulosta sivu

Lisätietoja

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluviranomaiset (Ts-hallinto)


Lainvalmistelu:

Teräväinen, Sami