På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

ProACT–tutkimusohjelma 2001-2005

Suomi on lyhyessä ajassa siirtynyt raaka-aine-, energia- ja pääomavaltaisesta tuotannosta kohti tietoon ja osaamiseen perustuvaa taloutta. Tiedon ja osaamisen merkitystä korostavalla kansallisella tiede- ja teknologiapolitiikalla on ollut tärkeä rooli rakennemuutoksen hallinnassa ja muutosten tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Pitkäjänteinen panostaminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä koulutukseen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä laaja-alainen innovaatioympäristöstä huolehtiminen ovat luoneet hyvät edellytykset yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnalle.

 

Kestävä taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys vaatii jatkossakin tuekseen innovaatiojärjestelmän laaja-alaista kehittämistä. Talouden ja yhteiskunnan rakenteellisen uudistuminen lisää tarvetta teknologisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin. On kehitettävä edelleen nykyisiä kansallisia vahvuuksiamme ja parannettava jälkeen jääneitä osa-alueita.

 

Voimakkaisiin muutoksiin liittyy tarve vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa. Kehittyvä teknologiapolitiikka tarvitsee tuekseen korkeatasoista tutkimustoimintaa ja sen kautta syntyvää erikoisasiantuntemusta. ProACT-ohjelman perustehtävä oli vastata tähän haasteeseen.

 

Tavoitteet

ProACT oli kauppa- ja teollisuusministeriön (31.12.2007 saakka) ja Tekesin yhteinen teknologian, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen tutkimusohjelma.Sen  tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa teknologian, tutkimuksen ja teknologiapolitiikan vaikutuksista yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään sekä yhteiskunnan vaikutuksista teknologian kehittämiseen. Ohjelman tuloksia hyödynnettäisiin teknologiahallinnon, tutkimusyhteistyön, elinkeinoelämän ja elinkeinopolitiikan kehittämisessä.

 

Ohjelmalla edistettiin alan tutkijakoulutusta. Tutkimusta suunnattiin merkittäviin taloudellis-yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ilmiöihin, kuten teknologiapolitiikan kehittämistarpeisiin, innovaatioprosessien uudistumiseen, tutkimusjärjestelmän kehittämistarpeisiin kansainvälistyvässä tutkimuskentässä ja teknologisen kilpailukyvyn haasteisiin uudessa taloudessa.


Osa-alueet

Ohjelman ensimmäisellä kaksivuotiskaudella projektit oli jaettu aihepiirinsä perusteella viiteen ryhmään:

1. Suomen innovaatiojärjestelmän haasteet

2. innovaatiotoiminnan uudet näkökulmat

3. teknologiapolitiikka ja kansallisyhteiskunta

4. yhteistyö ja vuorovaikutus innovaatiotoiminnassa

5. biotekniikka ja yhteiskunta.

 

Toisella kaksivuotiskaudella 2004 - 2005 projektit oli jaettu seuraaviin ryhmiin:

1. maapalloistuminen ja innovaatiot

2. innovaatiopolitiikka

3. innovaatioiden synty

4. innovaatioista liiketoimintaa

5. uudistuvat yhteistyömuodot.

                    

Teema-alueiden vuorovaikutusfoorumit

Ohjelman jokaisella teema-alueella toimi vuorovaikutusfoorumi, jonka tarkoituksena oli edistää teorian ja käytännön kohtaamista luomalla keskusteluyhteyksiä tutkimustulosten tuottajien ja hyödyntäjien välillä.


 


Sivua viimeksi päivitetty: 30.10.2013
Tulosta sivu

Lisätietoja

Vuorinen, Pentti