På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen, pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Avustuksia myöntävät elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY -keskukset).   Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat hakijoiden esittämään hankesuunnitelmaan. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden ja toimintaympäristön kehittämishankkeiden rahoittamiseen.


Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää merkittäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin, joilla yritys esimerkiksi:

• kehittää liikkeenjohto- ja markkinointitaitojaan

• kehittää uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä

• parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan ja vientiedellytyksiään

• kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia

• hakee kasvua kone-, laite- tai rakennusinvestoinneilla

 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.

 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää esimerkiksi:

 • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,

• yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,

• yritysten yhteistyön edistämiseen sekä

• muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.


Hakijan kannattaa olla jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja hankkeen rahoitusmahdollisuuksista sekä avustuksen hakemisesta ja myöntämisperusteista.


Tarkemmat tiedot yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten sisällöstä, myöntämisperusteista, hakemisesta ja maksamisesta lomakkeineen löytyvät ELY -keskusten internetsivuilta kohdasta Elinkeino ja Yrityksen kehittäminen.


Sivua viimeksi päivitetty: 17.11.2015
Tulosta sivu