På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä ja yritysten toimintaympäristöä. Avustuksia myöntävät alueelliset ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö. Avustukset on ensisijaisesti tarkoitettu pk-yritysten kehittämishankkeiden ja toimintaympäristöä parantavien hankkeiden toteuttamiseen. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden ja toimintaympäristöhankkeiden rahoittamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa ja valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten osalta. Ministeriö vastaa keskitetysti avustuksia koskevan budjetoinnin, lainsäädännön, ohjeistuksen, yritystutkimuksen sekä avustusten myöntämiseen ja maksamiseen liittyvän muun välineistön (mm. lomakkeet, atk-järjestelmät) kehittämisestä ja ylläpidosta.

Avustusta yritysten kehittämishankkeisiin ja toimintaympäristön kehittämishankkeisiin haetaan ELY-keskuksista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat ELY-keskusten tekemään yritystutkimukseen ja hankeselvitykseen.


Avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija esittää toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman ja rahoitussuunnitelman. ELY-keskukset tekevät pääsääntöisesti avustuksia koskevat päätökset. Ainoastaan kustannuksiltaan yli 4 milj. euron hankkeista päätöksen tekee ministeriö ELY-keskuksen esityksestä. ELY-keskukset maksavat myönnetyn avustuksen jälkikäteen hankkeen toteuttamisen perusteella.

Tarkemmat tiedot yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten sisällöstä, myöntämisperusteista, hakemisesta ja maksamisesta lomakkeineen löytyvät ELY-keskusten internet-sivuilta kohdasta "Yritystoiminta".


Sivua viimeksi päivitetty: 12.12.2014
Tulosta sivu