På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteiskuntavastuu

Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuukysymyksissä. Meillä on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta ja elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme vahvasti korruption ja lahjonnan estämiseksi. Näistä kaikista on mahdollisuus tehdä kilpailukykytekijä globaaleilla markkinoilla.

Suomessa yhteiskuntavastuun (Corporate Social Responsibility, CSR) asioista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita käsitellään myös ympäristöministeriössä (kestävä kehitys), ulkoasiainministeriössä (kauppa- ja kehityspolitiikat) ja valtioneuvoston kansliassa (omistajaohjaus). Yhteiskuntavastuun politiikkaa ohjaa aiheesta annettu periaatepäätös. Työ- ja elinkeinoministeriössä vastataan tämän ohjelman mukaisten linjausten toteutuksesta ja edustetaan samalla Suomea erilaisissa kansainvälisissä toimielimissä. Kansallisten kantojen muodostamisessa kuullaan usein sidosryhmien näkemyksiä kattavan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan toiminnasta. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat eri viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista ja toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Neuvottelukunta toimii valtioneuvoston yhteiskuntavastuun periaatepäätöksen mukaisen toimintaohjelman ohjausryhmänä.Sivua viimeksi päivitetty: 2.6.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Piirto, Linda
yhteiskuntavastuu

Hanski, Marja
yhteiskuntavastuuraportointi

Immonen, Jorma
OECD:hen liittyvät asiat


Mitä uutta?

Lue tuoreimmat uutiset ja tiedotteet Ajankohtaista yhteiskuntavastuusta -palstalta!

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta

Hallitus hyväksyi uuden periaatepäätöksen yhteiskuntavastuusta 22.11.2012. Lue lisää!


Yritykset ja ihmisoikeudet

Hallitus hyväksyi iltakoulussaan 17.9.2014 YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallisen  toimeenpanosuunnitelman. Lue lisää!

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat: uusi opas julki

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore opas kertoo käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa.

Tutustu oppaaseen