På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteiskuntavastuu

Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuukysymyksissä. Meillä on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta ja elämme demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on sananvapaus. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työskentelemme vahvasti korruption ja lahjonnan estämiseksi. Näistä kaikista on mahdollisuus tehdä kilpailukykytekijä globaaleilla markkinoilla.

Yhteiskuntavastuu valtioneuvostossa

 

Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikka rakentuu käsitykselle yhteiskuntavastuusta omien yhteiskunnallisten vaikutusten huomioon ottamisena. Yhteiskuntavastuun teemat voivat siten vaihdella työelämän oikeuksien kunnioittamisesta yksityisyydensuojaan ja korruption torjunnasta maankäyttökysymyksiin. Yhteiskuntavastuu ei koske ainoastaan yrityksiä, vaan julkinen sektori voi kantaa omaa yhteiskuntavastuutaan esimerkiksi vastuullisten julkisten hankintojen kautta.

 

Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikka on käytännössä esimerkiksi:

  • tiedon tuottamista esimerkiksi selvitysten tai raporttien muodossa,
  • vuoropuhelun rakentamista yritysten, järjestöjen ja viranomaisten välille,
  • erilaisia palveluita, kuten yrityksille tai viranomaisille suunnattuja koulutuksia sekä
  • lainsäädäntöhankkeita, jotka pohjautuvat pääosin EU:sta tulevaan sääntelyyn.

Valtioneuvostossa yhteiskuntavastuupolitiikasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita käsitellään myös ulkoasiainministeriössä (taloudelliset ulkosuhteet, kehityspolitiikka), valtioneuvoston kansliassa (omistajaohjaus) sekä ympäristöministeriössä (kestävä kehitys). Ministeriöt koordinoivat toimensa ja keskustelevat niistä sidosryhmien kanssa.

 

Yhteiskuntavastuupolitiikan toteuttamista seuraa yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta, jonka toiminnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat eri viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista ja toimia toimintaohjeiden seurantaan liittyvänä kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

 

Ajankohtaisimmat yhteiskuntavastuupolitiikan uutiset saat täältä.
Sivua viimeksi päivitetty: 5.11.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Piirto, Linda
yhteiskuntavastuu

Hanski, Marja
yhteiskuntavastuuraportointi

Immonen, Jorma
OECD:hen liittyvät asiat


Mitä uutta?

Lue tuoreimmat uutiset ja tiedotteet Ajankohtaista yhteiskuntavastuusta -palstalta!

Yritykset ja ihmisoikeudet

Hallitus hyväksyi iltakoulussaan 17.9.2014 YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallisen  toimeenpanosuunnitelman. Lue lisää!

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemä opas kertoo käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa.

Tutustu oppaaseen