På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

YES-hankkeella yhdenvertaisuutta työ- ja elinkeinoelämään

YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle -hankkeen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ja valmiuksia yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden toteutumiseksi sekä edistää monimuotoisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa. Työ- ja elinkeinoelämän yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta on edistetty YES-hankkeessa vuodesta 2009 lähtien.
 

YES7-hankkeessa (1.3.2014-14.1.2015) jatketaan monimuotoisuuden johtamisen edistämistä julkisella ja yksityisellä sektorilla.  Hankkeessa järjestetään työpajoja monimuotoisuuden eduista tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä henkilöstöpolitiikassa. Lisäksi tuotetaan opas yhdenvertaisuussuunnittelusta yrityksille.


Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuonna 2012 Suomen monimuotoisuusverkoston (Diversity Charter) yhteistyössä Finnish Business & Society (FIBS) ry:n kanssa. Verkoston tarkoitus on saattaa yhteen yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat kehittää monimuotoisuutta arvostavaa johtamista ja käytäntöjä. YES7-hankkeessa tavoitteena on myös vahvistaa nykyisen monimuotoisuusverkoston toimintaa.


Näiltä sivuilta löytyy ajankohtaistietoa työelämän yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta sekä aikaisemmissa YES-hankkeissa tuotettuja julkaisuja, jotka on suunnattu työnantajille, työyhteisöille ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille. Julkaisuissa esitellään yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, monimuotoisuuden johtamisen hyviä käytäntöjä sekä vammaisten ja osatyökykyisten palkkaamiseen liittyviä ratkaisuja ja tukimuotoja.


YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle on kansallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja, joka saa rahoitusta EU:n Progress-ohjelmasta. Kampanja kattaa seuraavat syrjintäperusteet:

 • etninen alkuperä
 • ikä
 • uskonto tai vakaumus
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • moniperusteinen syrjintä.

Kampanjaa toteutetaan kansallisessa kumppanuudessa, jossa on mukana:

 • eri ministeriöitä (sisäministeriö koordinoi)
 • pääesikunta
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
 • Romaniasiain neuvottelukunta (RONK)
 • Saamelaiskäräjät
 • eri ryhmiä edustavia kattojärjestöjä
  (esim. Vammaisfoorumi ry, SETA ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry).

Sivua viimeksi päivitetty: 14.4.2015
Tulosta sivu
YES rgb 300 3D NETTILOGO

 

eu-lippu

moninaisuus fi netti

Lisätietoja


Vanhempi hallitussihteeri Jalkanen, Seija


Neuvotteleva virkamies Närhinen, AnttiJulkaisuja


Oppia diversiteettijohtamiseen -kartoitus monimuotoisuuden johtamisen koulutuksesta Suomessa

Lue lisää


Menestystä monimuotoisuudesta - elinvoimaa erilaisuudesta -julkaisu hyvistä käytännöistä

Lue lisää


Monimuotoisuus - työelämän mahdollisuus -opas työyhteisöille

Lue lisää