På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät


1)       uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,

2)       energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista

3)       vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.


Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.


Energiatuen myöntämiseen sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia (688/2001). Tuen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä säädetään tarkemmin energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetulla valtioneuvoston asetuksella (1063/2012). Asetuksessa määritellään muun muassa tuen hakemisesta, hyväksyttävistä kustannuksista ja tuen maksamisesta.


Tukipäätökset käsitellään pääsääntöisesti paikallisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Investointikustannuksiltaan yli 5 miljoonan euron hankkeet sekä hankkeet, joihin sisältyy uutta teknologiaa, käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla.


Tuen ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä.

Lisätietoja tuen hakemisesta ja määrästä  vasemmasta valikosta

Sivua viimeksi päivitetty: 23.2.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Saarinen, Jukka

Nestemäisiä biopolttoaineita koskevat hankkeet


Grönlund, Pekka
Uusiutuvien energialähteiden hankkeet


Puhakka, Pentti

Energiansäästöä ja tehokkuutta koskevat hankkeet