På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Yritysten sääntelytaakan vähentäminen 

Sääntelytaakalla tarkoitetaan erilaisia kustannuksia, joita yrityksille syntyy, kun ne mukauttavat toimintaansa lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.


Hallinnollisia kustannuksia yrityksille syntyy lakisääteisten tietojen toimittamisesta viranomaisille ja kolmansille osapuolille. Lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ovat esimerkiksi erilaiset ilmoitus- ja raportointivelvoitteet sekä lupamenettelyt. Hallinnollista taakkaa on se osa kustannuksista, jota yrityksellä ei ilman lainsäädäntöä olisi.


Sääntelytaakkaa aiheutuu myös muuntyyppisistä mukauttamiskustannuksista (compliance costs). Lainsäädäntö voi esimerkiksi aiheuttaa yrityksille suoraan erilaisia investointitarpeita, tai tarpeen muokata omia sisäisiä työkäytäntöjään. Yritykset saattavat myös joutua turvautumaan ulkopuolisten asiantuntijoiden apuun varmistaakseen, että ne täyttävät toiminnassaan kaikki monimutkaisen lainsäädännön vaatimukset. Kaikki tämä aiheuttaa lisäkustannuksia ja tarkoittaa samalla sitä, että yrityksillä on vähemmän aikaa tuottavaan työhön ja vähemmän rahaa tuleviin investointeihin.


Miten ja miksi sääntelytaakkaa kevennetään?

Sääntelytaakan keventäminen lisää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Koska esimerkiksi tiedonantovelvoitteiden hoitamisen aiheuttama hallinnollinen taakka on suhteellisesti raskainta pienille yrityksille, sääntelytaakan keventämisestä hyötyvät erityisesti pienet yritykset.


Sääntelytaakkaa kevennetään yksinkertaistamalla voimassa olevan lainsäädännön velvoitteita, karsimalla tarpeettomiksi muuttuneita tai vanhentuneita säädöksiä sekä välttämällä tarpeettoman raskaiden uusien hallinnollisten velvoitteiden asettamista yrityksille uudessa lainsäädännössä. Tähän voidaan parhaiten vaikuttaa arvioimalla etukäteen suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutukset yrityksiin. Lainsäädäntötoimien lisäksi sääntelytaakkaa voidaan keventää parantamalla ja kehittämällä viranomaisasiointia -erityisesti sähköistä asiointia. 


Toimet tällä hallituskaudella

Hallituksen norminpurun kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä etenee eri hallinnonaloilla. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt läpi hallinnonalansa lupa-, ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteet ja tehnyt kevennyksiä kolmeen menettelyyn, jossa oli kyse ongelmattomista teknisistä ohje- ja asetustasoisista muutoksista. Lisäksi on tunnistettu 11 velvoitetta, joista voidaan kevyemmällä selvittämisellä luopua tai siirtyä ilmoitusmenettelyyn sekä 10 sellaista velvoitetta, joiden kevennysesitystä on syytä selvittää tarkemmin. Kyse on kuitenkin usein hvyin pieneen toimijajoukkoon kohdistuvista muutoksista, joten huomattavia sääntelytaakan vähennyksiä ei muutoksilla saavueta

Sivua viimeksi päivitetty: 16.2.2016
Tulosta sivu

Lisätietoja

Sääntelyn kehittäminen:

Järvinen, Pasi
Rekilä, Piia