På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Lausuntopyyntö kirjanpitolainsäädännön kehittämiseksi

Suomessa on aika ajoin käyty keskustelua eräiden kirjanpitovelvollisten, kuten yhdistysten ja pienten yritysten kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten helpottamisesta. On esitetty mm. kassaperusteisen kirjanpidon laajempaa käyttöönottoa ja yhdenkertaisen kirjanpidon sallimista pienimmille yhdistyksille. Eräs keskeinen peruste sääntelyrakenteen säilyttämiselle nykyisellään on ollut EU:n tilinpäätösdirektiivien soveltamisalan ulottuminen koskemaan kaikkia osakeyhtiöitä, niiden koosta riippumatta. Osakeyhtiö taas on perinteisesti ollut Suomessa ylivoimaisen suosittu yritystoiminnan järjestämisen muoto.

Euroopan unionissa on viime vuosina alettu verraten voimakkaasti ajaa useita hankkeita, joiden tarkoituksena on eurooppalaisten yritysten hallinnollisen taakan keventäminen ja siten niiden kilpailukyvyn parantaminen. Keventämiskeinoja on etsitty kohdistuen erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä suhteellisesti tarkasteltuna hallintotaakka on niiden kohdalla raskain.

Suomi on muiden jäsenvaltioiden tavoin sitoutunut hallinnollisen taakan olennaiseen vähentämiseen. Mahdollisen direktiivimuutoksen ennakoimiseksi ja Suomessa mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseksi TEM pyytää palautetta voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön toimivuudesta. Kerro mielipiteesi ja anna kehitysehdotuksesi.

Lausuntopyyntö kirjanpitolainsäädännön kehittämiseksi (pdf) (69.1 KB)


Sivua viimeksi päivitetty: 18.3.2009
Tulosta sivu