På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kysyntälähtöinen innovaatiopolitiikka

Kysyntälähtöisessä innovaatiopolitiikassa tarkastellaan markkinoita. Politiikan keinoilla pyritään edistämään innovaatioiden syntymistä ja leviämistä siten, että vahvistetaan innovaatioiden kysyntää ja kehitetään niiden käyttöönoton edellytyksiä. 


Kysyntään voidaan vaikuttaa vahvistamalla yksityistä ja julkista kysyntää, vaikuttamalla asenteisiin ja kulutuskäyttäytymiseen sekä parantamalla luottamusta uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin. Markkinoiden toimivuutta ja siten innovaatioiden kysyntää voidaan tehostaa luomalla edellytyksiä edelläkävijämarkkinoiden syntymiselle aloilla, joilla on globaalia kysyntää.

 

Kysyntälähtöinen innovaatiopolitiikka parantaa yritysten kilpailukykyä

 • luomalla markkinoita ja kysyntää innovatiivisille ratkaisuille
 • luomalla edellytyksiä edelläkävijämarkkinoiden syntymiselle
 • pienentämällä kaupallistamisen riskiä nopeuttamalla uusien ratkaisujen markkinoille pääsyä ja leviämistä
 • tukemalla innovaatiotoimintaa johdonmukaisella sääntelyllä.

Kysyntälähtöinen innovaatiopolitiikka auttaa vastaamaan useisiin laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten

 • ilmastonmuutos ja energian saatavuus
 • ympäristöä säästävät tuotteet ja toimintatavat
 • väestön ikääntyminen ja julkisten palvelujen tuottavuus.

Kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan politiikkavälineet

Kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpiteet voidaan jakaa osa-alueisiin:

 • osaamisen parantaminen
 • kannusteiden kehittäminen
 • infrastruktuurin parantaminen
 • sääntelyn uudistaminen.

Osaamisen parantaminen

Ennakoinnilla tunnistetaan markkinoiden muutoksia ja mahdollisuuksia esimerkiksi edelläkävijämarkkinoiden luomiseen. Ennakointitulosten laajalla viestinnällä voidaan parantaa tietoisuutta ja vahvistaa innovatiivisuutta suosivaa kysyntää.


Tutkimuksella lisätään kysyntäinnovaatioihin liittyvää osaamista ja niiden mahdollisuuksien tunnistamista sekä edistetään yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin vastaamista.


Koulutus ja käytännön toiminnassa tarvittava osaaminen ovat tärkeitä kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan alueita. Näillä toimilla voidaan parantaa julkisten hankintojen osaamista, vaikuttaa kuluttajien tietoisuuteen innovaatioiden hyödyistä ja standardien tehokkaampaan hyödyntämiseen.  

 

Kannusteiden kehittäminen

Innovaatioiden kysyntää voidaan lisätä rahoituksellisilla kannustimilla, kuten verotuksella, ja kysyntälähtöisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksella. Julkinen sektori voi toimia esimerkkinä muille markkinatoimijoille ja osoittaa edelläkävijyyttä vastaamalla yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat muun muassa uusien toimintamallien ja kokeiluympäristöjen kehittäminen sekä kannusteet innovaatioiden hankintaan julkisella sektorilla.

 

Infrastruktuurin parantaminen

Kysyntälähtöinen innovaatiopolitiikka on monien politiikkojen kokonaisuus ja toimiakseen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tätä voidaan edistää parantamalla innovaatiotoimintaan liittyvän päätöksenteon ennustettavuutta ja edistämällä julkisen sektorin toimien johdonmukaisuutta. Yksityisen ja julkinen sektorin yhteistyö (Public Private Partnership, PPP) mahdollistaa uusien innovatiivisten toimintamallien hyödyntämisen esimerkiksi julkisten palveluiden ja niiden tuottavuuden kehittämisessä.

 

Sääntelyn uudistaminen

Sääntelyllä voidaan lisätä kysyntää monilla aloilla. Tästä syystä on tärkeää, että säädösvalmistelussa huomioidaan vaikutukset innovaatioihin ja innovatiivisten markkinoiden kehitykseen. Tämä edellyttää, että sääntelyssä huomioidaan myös vaikutukset innovaatiotoimintaan ja asetetaan haastavia tavoitteita markkinatoimijoille.

 

On olemassa useita pehmeämpiä ohjauksen muotoja. Suosituksilla ja merkinnöillä voidaan parantaa käyttäjien tietoisia valintamahdollisuuksia sekä vaikuttaa käyttöön ja kulutukseen. Markkinoita luovat ja innovaatioihin kannustavat standardit edistävät kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan tavoitteita. Kilpailu ja markkinoiden toimivuuden parantaminen ovat tärkeitä, sillä ne kannustavat innovaatiotoimintaan ja edistävät innovaatioiden leviämistä.


Kysyntälähtöisen innovaatiopolitiikan viitekehikko (pdf) (1.1 MB)

 

 


Sivua viimeksi päivitetty: 12.1.2015
Tulosta sivu